Do stredy 10. apríla majú čas žiaci posledných ročníkov základných škôl na výber strednej školy. Prihlášky sa odovzdávajú riaditeľom základných škôl, ktoré žiaci navštevujú. Prijímacie pohovory ich čakajú v prvej polovici mája.

V tomto školskom roku sa to týka vyše 38 tisíc deviatakov, ale týka sa to aj časti žiakov piateho ročníka, ktorí sa hlásia na osemročné gymnáziá. Už tradične je najvyšší záujem o štúdium na stredných odborných školách bez prívlastku a na gymnáziách, nasledujú obchodné akadémie, stredné odborné školy s technickým zameraním a stredné zdravotnícke školy.

Budúci stredoškoláci si môžu prihlášky dať na dve stredné školy, alebo na dva odbory na tej istej strednej škole, a to aj tí, ktorí sa hlásili na strednú školu s talentovými skúškami a neuspeli na nich.

Na stredných školách je približne 54-tisíc voľných miest a na osemročných gymnáziách viac ako 2 500 miest. Súčasne ponúkajú stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi uchádzačom aj vstup do duálneho systému vzdelávania, kde je pre nasledujúci školský rok vytvorených viac ako 5-tisíc miest.

Žiaci, ktorí si vyberú odbory s maturitou, budú robiť aj prijímacie skúšky, väčšinou z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Odborné školy môžu preverovať vedomosti aj z ďalších predmetov a cudzích jazykov. Pritom bez prijímačiek môžu byť prijatí iba žiaci, ktorá dosiahli v Testovaní 9 viac ako deväťdesiatpercentnú úspešnosť zo slovenčiny aj z matematiky.

Prvý termín prijímacích pohovorov na stredné školy je určený na 13. mája a druhý na 16. mája a výsledky musí škola zverejniť na výveske do troch dní od druhého termínu prijímacích pohovorov. Žiaci, ktorí nebudú prijatí na žiadnu strednú školu v riadnom termíne, si môžu podať ešte jednu prihlášku na strednú školu, ktorá prijíma žiakov v druhom kole.

Vypísať druhé kolo prijímacích pohovorov musia riaditelia stredných škôl najneskôr do 6. júna a pohovory sa uskutočnia do 18. júna.

Vydané 8.4.2019 o 17:00
Zdroj: TASR
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie