Potkanie výkaly, hmyz v sendvičoch aj surové jedlo. Hrozná realita stravovania školopovinných detí sa našťastie netýka Slovenska, ale Talianska. V rámci celoštátnej kampane inšpekcia preskúmala celkove 226 školských jedální. U viac ako tretiny z nich odhalila nezrovnalosti so zdravotnými a bezpečnostnými smernicami.

„Taliansko je síce krajinou dobrého jedla, ale niektorí školopovinní žiaci tam napriek tomu dostávajú na obed surové ’kulinárske špeciality‘“, skonštatovala talianska ministerka zdravotníctva Giulia Grillová. Exkrementy chrobákov a potkanov sa našli v jednom extrémnom prípade v jedálni, ktorá servíruje jedlo dvom základným a jednej strednej škole v Ríme.

Medzi ďalšími priestupkami, ktoré inšpektori pri kontrole objavili v jedálňach, boli napríklad hmyz v sendvičoch, jedlá po dátume spotreby, nesprávne uskladnené potraviny alebo menej kvalitné potraviny a suroviny prezentované ako vysokokvalitné.

Polícia zatvorila sedem jedální, uložila pokuty v celkovej výške 576 000 eur a vzniesla obvinenie voči 14 osobám.

Pochopiteľne, zaujímalo nás ako sú na tom slovenské školské jedálne. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) robí pravidelné a plánované inšpekcie – štátny zdravotný dozor. Ide o cielené dozory školských stravovacích zariadení – výsledky bývajú oficiálne uverejnené na webe uvzsr.sk v časti Dokumenty/Výročná správa o činnosti úradov verejného zdravotníctva/hygiena detí a mládeže, od strany 305.

Odkaz na celú Výročnú správu(od strany 305 - Hygiena detí a mládeže)

Sledované kritériá školských stravovacích zariadení na Slovensku

 • Dodržiavanie správnej technologickej prípravy stravy.
 • Dodržiavanie receptúr schválených pre zariadenia školského stravovania.
 • Dodržiavanie zásad optimálneho zostavovania jedálnych lístkov s cieľom komplexného ozdravenia výživy detí.
 • Pestrosť podávanej stravy – pričom v poslednom období vystupuje do popredia aj problematika stravovania detí vyžadujúcich osobitné stravovanie z dôvodu rôznych potravinových intolerancií.

Mimoriadne cielené výkony štátneho zdravotného dozoru

 • Monitoring obsahu kuchynskej soli v pokrmoch v zariadeniach školského stravovania pri vybraných materských školách.
 • Monitoring hygienického stavu priestorov.
 • Kontrola mäsa v školských stravovacích zariadeniach v súvislosti s dovozom kontaminovaného hydinového mäsa z Brazílie na územie SR.
 • Kontroly v súvislosti s výskytom vajec s obsahom fipronilu v distribučných sieťach na Slovensku.

Odborní pracovníci naďalej pokračovali v prehodnocovaní sortimentu tovaru v školských bufetoch, nápojových a predajných automatoch a iných formách ambulantného predaja, zriadených v rámci škôl a školských zariadení.

Prevažná väčšina stravovacích zariadení je na dobrej hygienickej úrovni. V priebehu roka sa vyskytli hlavne problémy technického a prevádzkového charakteru. Aktuálnym problémom naďalej zostáva otázka likvidácie kuchynského odpadu zo ZŠS.

Vydané 17.1.2019 o 18:45
Zdroj: TASR, Rím, Taliansko, 15. decembra 2018: Inšpekcia v školských jedálňach našla i potkanie výkaly či hmyz Výročná správa o činnosti úradov verejného zdravotníctva SR za rok 2017: Hygiena detí a mládeže. Www.uvzsr.sk [online]. 2017 [cit. 2018-12-19]. Dostupné z: http://www.uvzsr.sk/docs/vs/vyrocna_sprava_SR_2017.pdf
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie