Obedy preplatí deťom v poslednom ročníku materskej školy štát. Takúto finančnú pomoc dostanú však rodičia budúcich školákov jedine pod podmienkou, že ich predškolák bude riadne navštevovať posledný ročník materskej školy a plniť si tak predškolskú dochádzku.

Bezplatné obedy aj pre prvákov

Rovnaká sociálna úľava sa vzťahuje aj na budúcich prváčikov základnej školy. Obedovať budú môcť v škole zadarmo. A to už od nového školského roka, teda od septembra 2019. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú v decembri schválil parlament.

Dotácia 1,20 eura na dieťa a deň

Podmienkou je predškolská alebo školská dochádzka dieťaťa. Celkovo by obedy zadarmo mali stáť štát 80 až 120 miliónov eur. Ak sa vyskytnú školy, kde bude výška dotácie na obed viac ako 1,20 eura, nebudú žiadať od rodičov doplatenie rozdielu, prisľúbilo ZMOS.

Dieťa so špeciálnym režimom stravovania

Dotáciu v hodnote 1,20 eura v prípade diétnej stravy dieťaťa vyplatí zriaďovateľ školy rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. A to v takom prípade, ak nedokáže zabezpečiť špeciálne jedlo školská jedáleň. Na osobitné stravovanie sa musí rodič preukázať potvrdením od ošetrujúceho lekára dieťaťa, ktoré vyplýva z jeho zdravotného stavu.

Cieľom opatrenia je efektívne vynakladanie finančných prostriedkov štátu a predchádzanie plytvaniu potravinami a zároveň aj zabezpečenie zodpovedného prístupu rodičov k výchove, výžive a vzdelávaniu svojich detí.

Na základe dohody so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) štát poskytne mestám a obciam v súvislosti so zavedením obedov zadarmo na školách navyše financie na technické a personálne zabezpečenie tohto opatrenia.

Ministerstvo financií SR vyčlení popri dotácii aj prostriedky na technické vybavenie jedální. Malo by ísť o dva milióny eur. A zároveň rezort práce zo svojej kapitoly vyčlení prostriedky na pomoc pre personálne kapacity. Malo by ísť o 1 000 ľudí, ktorí budú ako pomocné sily pomáhať v jedálňach. Ministerstvo práce zabezpečí ich plat a plus ešte dá zriaďovateľom 60 eur na osobu na ďalšie výdavky, ktoré by s tým súviseli.

Podrobné informácie získate priamo na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v časti Dotácie na stravu.

Vydané 10.1.2019 o 07:40
Zdroj: TASR, Bratislava 1. januára 2019: Deti v škôlkach budú mať obedy zadarmo od januára, školáci od septembra 2019 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Www.employment.gov.sk [online]. 2019, 1.1. [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-hmotnej-nudzi/dotacia-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie