Výskumy dokázali, že šťastie detí a zdravý spánok spolu veľmi úzko súvisa. Rodičia aj deti poznajú veľmi dobre pocity, keď je spánku málo, ale aj priveľa. Spánok ovplyvňuje zrejme celkový pocit šťastia detí. Dôležitosť spánku a šťastia dokazuje aj fakt, že sa oslavujú ako samostatné sviatky tesne za sebou. 20. marca Medzinárodný deň šťastia a 21. marca Svetový deň zdravého spánku.

Spánok má svoj deň

Zdravý spánok ovplyvňuje spokojnosť, výkonnosť, fyzickú a psychickú kondíciu ako aj celkový pocit šťastia aj u dospelých. Ľudia trpiaci nespavosťou sú totiž náchylnejší na ischemickú chorobu srdca, trpia bolesťami hlavy, depresiami, podliehajú závislosti od alkoholu a ďalších drog. 

21. marec sa preto oslavuje aj ako Svetový deň zdravého spánku. Jeho cieľom je znížiť problémy so spánkom prostredníctvom lepšej prevencie a riešení porúch spánku. S návrhom, aby mal „spánok svoj deň" a aj takouto formou sa vyzdvihla jeho dôležitosť, prišla pred sedemnástimi rokmi, teda v roku 2001, Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu. 
S rozdielom jedného dňa, vyhlásila na 20. marca OSN  Medzinárodný deň šťastia. Za touto iniciatívou je Bhután, himalájske kráľovstvo, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia.

Pocit bezpečia

Podľa štúdie na 47 tisícoch austrálskych detí je spánok najlepším ukazovateľom šťastia. Až dvakrát častejšie označovali deti v tomto výskume svoje pocity šťastia po väčšinu bežného času v spojitosti s dostatočnou dĺžkou ich spánku. Dĺžka spánku sa pritom hodnotila podľa parametrov odporúčanej dĺžky spánku pre danú vekovú kategóriu.

Z výskumu vyplynulo, že deti sa v prípade kvalitného spánku cítili bezpečne, a naopak, ak sa cítili bezpečne, spali pokojnejšie a lepšie.

Atypické spánkové prejavy

Niekoľkonásobne menej často uvádzali deti pocit šťastia, pokiaľ sa necítili bezpečne doma, v škole alebo najbližšom okolí. Zároveň boli u týchto detí zistené aj netypické prejavy pre danú vekovú kategóriu súvisiace so spánkom – príliš krátky, alebo, naopak, nezvyčajne dlhý spánok.

Kvalitu spánku a celkový pocit šťastia detí podľa tohto výskumu významne ovplyvňujú aj ďalšie činitele. Napríklad domáce násilie (pozor, nemusí ísť vždy iba o „bitku“, ale aj psychické týranie, prejavy pasívne agresívneho správania sa členov rodiny aj medzi sebou a podobne.

Ich výsledkom býva stres, strach, úzkostné stavy – ktoré, samozrejme, pocit šťastia a pokojný spánok u detí nevyvolávajú. Rovnako môžu mať deti trpiace nedostatkom spánku problémy so správaním, zvládaním vlastných emócií, či schopnosťou sústrediť sa.

Činnosti ako čítanie, tvorenie, kreslenie, hudba, šport, počítačové hry a, samozrejme, rodina, priatelia, či domáci miláčikovia a prechádzky v prírode, patrili do veľkej skupiny činiteľov významne podporujúcich pocit šťastia už od najmladších vekových kategórií detí.

Vydané 20.3.2018 o 06:55
Zdroj: BTN’s KIDS’ HAPPINESS SURVEY 2017. Media Room: ABC Television - Pressroom [online]. 2017 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: https://tv.press.abc.net.au/btns-kids-happiness-survey-2017
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie