Žiaci vypĺňali testy s 30 úlohami z matematiky a 30 úlohami z vyučovacieho jazyka. Úlohy boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V článku nájdete odkazy na testy z matematiky aj slovenčiny. Prišli by ste na správne riešenia?

Testovanie T5-2018

Celoštátne testovanie T5-2018 sa uskutočnilo v stredu 21. novembra 2018. Preveruje znalosti a vedomosti piatakov z matematiky a materinského jazyka ešte na začiatku druhého stupňa ZŠ. Školám poskytne spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Výsledky by sa riaditelia jednotlivých škôl mali dozvedieť v decembri. Celkovo sa do testovania zapojilo takmer 50 500 piatakov, vrátane asi 3 tisícky žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 15 s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testy boli taktiež upravené pre potreby žiakov so zdravotným znevýhodnením. Pri obidvoch predmetoch dostali čas na odovzdanie vypracovaných zadaní maximálne 1 hodinu.

Test z matematiky

Pozostával z úloh s matematickým a reálnym kontextom, napríklad z úloh zameraných na finančnú gramotnosť, pričom súčasťou niektorých úloh sú aj grafy a tabuľky. Pri 20 otázkach stačilo doplniť krátku číselnú odpoveď. Pri ďalších desiatich úlohách bolo potrebné vybrať správny výsledok z možností A, B, C, D.

Ak si chcete overiť svoje vedomosti z matematiky, ktoré by mali piataci zvládnuť, spravte si prípravný E-test z matematiky.

Materinský jazyk a literatúra

Pri vyučovacom jazyku (slovenský, maďarský, ukrajinský) bolo 20 otázok s možnosťou výberu správnej odpovede a pri zvyšných desiatich otázkach bolo treba doplniť krátku odpoveď.

Znalosti zo slovenského jazyka si môžete overiť v prípravnom E-teste zo SJ.

Viac informácií o testovaní piatakov sa dozviete priamo na oficiálnej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Výsledky testovania T5-2018 sa školy dozvedia elektronicky v decembri a v papierovej forme ich piataci dostanú v januári 2019.

E-Testovanie 5-2018

V dňoch 5. – 7. novembra 2018 mohli základné školy, ktoré majú vhodné počítačové vybavenie a internetové pripojenie, zapojiť svojich piatakov do elektronickej prípravy na Testovanie 5-2018. Túto možnosť využilo 336 základných škôl a viac než 8 000 piatakov, ktorí vypĺňali e-testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry.

Celoslovenské testovanie deviatakov, známe aj ako monitor, bude 3. a 4. apríla 2019.

Vydané 22.11.2018 o 16:20
Zdroj: TASR, 21.11.2018 http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2018/pokyny/Zakladne_informacie_T5_2018_final_okt201.pdf http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5 http://www.etest.sk/data/files/2505_specifikacia-e-testu-mat_et5-2018.pdf http://www.etest.sk/jesenne-e-testovania-a-e-testovanie-5-2018-uspesne-ukoncene/
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie