Folkloristika – ľudová výchova v primárnom vzdelávaní – má spájať hudobné, tanečné, spevácke a zvykoslovné prejavy zo života ľudu v minulosti. Učebné osnovy pripraví Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Folkloristika a ľudová výchova sa druhý rok vyučuje v niekoľkých základných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Cieľom predmetu je komplexné poznanie tradičnej ľudovej kultúry vo vlastnom regióne. Vzdelávacou osou je kalendárny rok, ktorý sa viaže na výročné a rodinné zvykoslovia, prácu a voľný čas, na výtvarné, spevácke, tanečné a ostatné tradičné ľudové prejavy.

Žiaci sa prostredníctvom tohto predmetu učia úcte a skromnosti, šikovnosti, kreativite, vzájomnej pomoci a rešpektu. Predpokladá sa aj zvýšenie národného povedomia a príslušnosti k svojmu regiónu.

Na školách pribudne nový voliteľný predmet - folkloristika

Učebné osnovy a celkovú koncepciu voliteľného predmetu má pripraviť Ľudovít Hajduk a Veronika Miščíková, autorka školského vzdelávacieho programu a zároveň učiteľka prvého ročníka základnej školy. ŠPÚ pripravuje aj vytvorenie vzdelávacích programov a organizovanie školiacich seminárov pre učiteľov.

Učebné osnovy voliteľného predmetu Folkloristika – ľudová výchova by mali byť zverejnené v máji 2019 na Metodickom portáli na webovej stránke ŠPÚ, kde sa nachádzajú aj učebné osnovy ďalších voliteľných predmetov (http://www.statpedu.sk/sk/)

Na školách pribudne nový voliteľný predmet - folkloristika

Vydané 18.12.2018 o 15:25
Zdroj: TASR, 9.12.2018, ŠPÚ pripravuje osnovy pre voliteľný predmet zameraný na folkloristiku ŠPÚ PRIPRAVUJE UČEBNÉ OSNOVY PRE VOLITEĽNÝ PREDMET ZAMERANÝ NA FOLKLORISTIKU A ĽUDOVÚ VÝCHOVU. Http://www.statpedu.sk [online]. 2018, 7.12. [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/spu-pripravuje-ucebne-osnovy-volitelny-predmet-zamerany-folkloristiku-ludovu-vychovu.html
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie