Rodičia, ktorí zostanú s dieťaťom doma počas prázdnin nemajú nárok na ošetrovné. Škola sa totiž uzatvára na základe školského zákona a príslušnej vyhlášky ministerstva školstva. Nárok na ošetrovné počas prázdnin môže vzniknúť iba v prípade, ak je dieťa choré a rodič svojmu zamestnávateľovi, respektíve pobočke SP, predloží potvrdenie od príslušného ošetrujúceho lekára dieťaťa. Konkrétne podmienky nájdete priamo na stránke Sociálnej poisťovne, v časti nemocenské poistenie.

Ošetrovné

Je nemocenská dávka. Nárok na ňu máte vtedy, ak musíte ošetrovať choré dieťa. Potrebujete teda priložiť aj potvrdenie od lekára. Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov. Ak si rodič uplatní nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa do 15 rokov počas školských prázdnin, sociálna poisťovňa (SP) nárok nemôže priznať. 

Potreba osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov

 • Ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie,
 • ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie,
 • ak fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Kto má nárok na ošetrovné

 • Zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO,
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
 • fyzická osoba v ochrannej lehote, po zániku nemocenského poistenia.

Žiadosť o ošetrovné

Ide o dvojdielne tlačivo sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii. Vystaví vám ho lekár zdravotníckeho zariadenia pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti.

Kde a kedy si treba uplatniť nárok

 • Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť pobočke sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie.
 • Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.
 • Žiadosť o ošetrovné treba predložiť ihneď po vystavení žiadosti.

V tomto školskom roku dostalo polročné vysvedčenie takmer 700 tisíc školopovinných detí. 469 000 žiakov základných škôl a viac ako 222 000 stredoškolákov.

Po polročných prázdninách čaká žiakov ďalšie voľno v rámci jarných prázdnin. Tento rok budú prvými krajmi Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky, v ktorých si žiaci oddýchnu od 19. februára do 23. februára. Potom nasledujú Košický a Prešovský kraj (26.2. – 2.3.) a nakoniec Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj (5. – 9.3.).

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej stránke www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vydané 2.2.2018 o 13:30
Zdroj: Polročné hodnotenie si dnes prevezme približne 700-tisíc žiakov. Http://www.minedu.sk [online]. [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: http://www.minedu.sk/polrocne-hodnotenie-si-dnes-prevezme-priblizne-700-tisic-ziakov/ Ošetrovné. Http://www.socpoist.sk [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie