Človek si rád vyberá, najmä vtedy, ak má z čoho. V posledných rokoch to už, našťastie, platí aj o školách, dokonca aj u nás doma – na Slovensku. Rodičia sa tak nemusia spoliehať iba na jeden systém ponúkaný všadeprítomným štátom, ale môžu siahnuť po alternatívnych typoch škôl. Čo o nich vlastne vieme?

Možnosti tu sú

Ak to povieme rovno, štátna škola je generáciami odskúšaný mechanizmus, ktorý dieťa vedie k tomu, aby nabralo čo najviac vedomostí. Memorovanie a systematickosť ešte účinkujú. Alternatívne školstvo sleduje skôr inú, aj keď zásadnejšiu motiváciu. Vštepuje deťom, prečo je dobré učiť sa a načo je v živote škola dobrá.

A ponuka v našich končinách?

 • Škola Márie Montessori,
 • Waldorfská škola,
 • Daltonská škola Helen Parkhurstovej,
 • pedagogika podľa Celestína Freineta.

Väčšina z nich pracuje so základnými hodnotami, akými sú sloboda, individualita, samostatnosť, citlivý prístup a tvorivosť. Pedagóg tohoto typu škôl býva predovšetkým priateľom, sprievodcom a proces učenia dialógom a nenásilným poznávaním.

Dva pohľady

Samozrejme, že okrem množstva pozitívnych reakcií rodičov, žiakov aj pedagógov sa dvíhajú hlasy odporcov alternatívneho školstva. Keďže ide často o veľmi skúsené, praxou vystužené osobnosti zo školského prostredia, treba ich názory brať vážne. Zaujímavá bola reakcia skúsenej učiteľky zo štátnej základnej školy z bratislavských Dlhých dielov.

Pani Klaudia (42 rokov) alternatívu jednoznačne odmieta. Nepriaznivo vníma rozdiel medzi vedomosťami detí, ktoré prišli do jej triedy z alternatívneho prostredia. Podľa jej slov, pre prvý stupeň je takýto typ výučby nevyhovujúci. Ak deti s takýmto prístupom k učeniu nastúpia na strednú školu, zrejme zažijú dosť nemilé prekvapenie. 

Odlišný názor na rovnaký problém má – tá istá škola – pani Terézia (33). Disponuje dokonca vlastnou skúsenosťou pedagóga, keďže na montessori škole nejaký čas aj učila. Podľa nej „čistý“ montessori vyučovací systém fungoval len dva dni v týždni, inak bežalo klasické vyučovanie. Dodala, že ak by mala svoje deti na tento typ školy prihlásiť, nemala by s touto kombináciou žiadny problém.

Spod pokrievky

Za nakuknutie sa neplatí, takže len niekoľko detailov. Montessori škola deťom ponúka vekovo zmiešané kolektívy od prvého po piaty ročník. Pedagogika talianskej mysliteľky pani Marie Montessori vychádza z predpokladu, že je treba využiť obdobie, keď je dieťa nesmierne citlivé a nastavené na to, aby získavalo určitý druh schopností.

Treba mať preto na pamäti, že tento druh senzitivity k poznaniu rýchlo zaniká. V popredí tohoto typu vzdelávania je tak spojenie telesnej a duševnej aktivity. Dieťa je tvorcom samého seba, a preto mu stačí rozumne a cielene pomôcť, aby to zvládlo.

Najčastejším alternatívnym modelom je waldorfská škola, vychádzajúca z myšlienok a princípov rakúskeho filozofa Rudolfa Steinera. Hlavným cieľom tejto metodiky je podpora individuálneho nadania a kreativity, čo má viesť k všestrannému rozvoju dieťaťa. Systém je sofistikovaný a prehľadný. Deti bývajú rozsadené podľa temperamentu, takže učiteľ má prehľad o cholerikoch alebo sangvinikoch a podľa toho volí svoj prístup.

Netradične sa na škole učí písanie a čítanie. Naplno a do bodky ich žiaci zvládnu až v druhej triede. Okrem rozvoja vedomostí sa kladie dôraz i na umelecké schopnosti. V triedach sa veľa číta alebo sa rozprávajú rozprávky, bájky, príbehy a pod. Dopoludnia sa učí v blokoch, tzv. epochách. Napríklad mesiac vládne v triede matematika či fyzika, inokedy sú to jazyky. Popoludnie sa nesie už v bežnom režime takmer klasickej školy. Už od prvej triedy sa deti učia cudzí jazyk a hre na flautu. Hodnotenie pedagóga prebieha len slovne.

Sloboda výberu

Myslím, že nad všetkými tými možnosťami, alternatívami a cieľmi, by malo prevládať jedno jediné kritérium – trvalé blaho a prospech dieťaťa, rešpektovanie jeho osobnosti, talentu a duševných schopností.

Rozumne a citlivo to vedia v prvom rade posúdiť len mama s otcom, takže s chuťou do toho – naše dieťa si predsa zaslúži len to najlepšie.

Vydané 20.2.2018 o 13:35
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie