Bez mamy a rodičov sa dieťa hovoriť nenaučí. Príkladov je more, a takmer všetky bývajú smutné. Bez jazyka a slov sa vo svete skrátka nedorozumieme. Pre malé dieťa sú tak jeho prvé roky kľúčové, keďže počas nich získava pevné základy slovnej zásoby na celý život. Vieme ale, ako na to a čo v tomto smere naozaj platí?

Tomu rozumie len mama

Už malé bábo s nami „hovorí“ a rozumie mu iba jeho mama, občas aj otec. Toto obdobie si preto mnohí rodičia zaznamenávajú kamerami, diktafónmi alebo nadšenými zápiskami do denníkov.

Detsky krkolomné slovíčka, rozkošné nezmysly a čarovné novotvary dokážu neraz priviesť až k slzám radosti. Chceme, či nechceme, táto etapa ale v zásade nikam nevedie. Dieťa potrebuje zvládnuť materinský jazyk tak, aby mu rozumelo nielen ono samo, ale najmä jeho okolie. Dieťa sa teda musí vedieť dorozumieť s každým a takmer o všetkom.

Prehodiť výhybku

Pre odborníkov – v našom prípade ide najčastejšie psychológov a logopédov – platí, že „prehodiť výhybku“ v procese učenia jazyka majú rodičia ešte pred tretím rokom života dieťaťa. Od tohoto veku by sa totiž základom komunikácie mal stať už len „dospelý jazyk“. Teda podoba, ktorá sa zbavila radostného nánosu prvotných metaslovíčok, pôvabných zdrobnenín a presladených jazykových šifier najmä zo strany rodičov.

Samozrejme, že s dieťaťom nezačneme od tejto hranice hovoriť ako docenti lingvistiky, ale vety a slová oslobodíme od toho, čo v bežnom dorozumievaní vytvára pojmovú, obsahovú a myšlienkovú hlušinu.

Pre našu rastúcu bytosť je dôležité, aby sa dokázala zorientovať aj vo svete mimo rodiny a pochopila, že slovami modeluje nielen svoje túžby, želania a predstavy, ale vďaka nim sa mu otvára široká cesta ku komunikácii s inými, cudzími tvárami.

Vidia nás a počujú

Raz darmo, deti sa od nás učia, aj keď ich práve nič neučíme. To, ako sa správame, berú za svoj najcennejší vzor, a to, ako rozprávame, úplne rovnako. Ak teda chceme naše deti viesť k bohatej slovnej zásobe, správnemu a kultivovanému vyjadrovaniu, či schopnosti pochopiť jazyk ako základný nástroj ľudskej komunikácie, snažme sa im byť každodenným a najmä zmysluplným príkladom.

Karhať dieťa len preto, lebo použilo hrubé slovo máva svoj základ predovšetkým v našom vyjadrovaní. Efekt „učiaceho zrkadla“ nič iné nenahradí, tým skôr, ak ide o takú delikátnu a zásadnú vec, akou je materinský jazyk. Ak rodičia v tomto smere zbabrú aj tie najzákladnejšie základy, zanechajú potomkovi pamiatku „na večné časy a nikdy inak“...

Bez receptu, ale s citom

Všeobecná receptúra smerujúca k tomu, aby dieťa používalo svoj rodný jazyk komunikačne správne, vytvorená nebola a nebude. Základom preto musí byť nielen rodičovský cit pre kvalitu a hodnoty jazyka, bohatá emočná empatia, ale najmä vedomie, že dieťa práve v takýchto okamihoch získava jednu za najcennejších vecí pre život – umenie kvalitnej medziľudskej komunikácie.

Odkiaľ, kam a ako

V prvom rade by sme si mali uvedomiť – OK, je to ťažké a občas to ľahko nepôjde – že pred dieťaťom by sme mali hovoriť tak, ako pred dospelým, ktorého si vážime a na ktorom nám záleží. Bez vulgárnosti, skratiek a slovnej vaty. Náš potomok si totiž všetky tieto „perly“ myslenia a prejavu osvojí veľmi skoro inde. Ak mu ale dáme v tomto smere zlý príklad, nikdy sa z nich nevymotá a ostanú na jeho slovníku ako dotieravé pijavice.

Tiež by sme si mali uvedomiť, že predškolák nám nevyrozpráva zážitky z výletu v štýle oscarového herca. Dajme mu dostatok času a priestoru, neskáčme mu do reči, nedopĺňajme jeho prejav našimi slovami a zvratmi.

Podrážame mu tak nohy, demotivujeme ho a oslabujeme rozvíjajúce sa schopnosti. Uvedomme si, že je to ešte len mláďa, ktoré objavuje zložitý svet okolo seba a všetky jeho interakcie iba postupne – krok za krokom.

Tento rozmer „korekcie“ slov a rozprávania máva ešte iný rozmer. Neučme sa dieťa rozprávajúce, napr. pred naším kolegom, podchvíľou opravovať. Možno ani netušíme, čo tým spôsobujeme.

Zrážať pred cudzím človekom jeho snahu povytiahnutým obočím a gramaticky správnymi tvarmi, môže len krátkozraký a sa seba sústredený človek, ktorému záleží viac na vlastnom imidži, ako na spontánnosti a fantázii dieťaťa. Jedného dňa sa totiž môže stať, že dieťa bude radšej zaťato mlčať, lebo stratilo motiváciu hovoriť aj pred vlastným rodičom.

No a okolo témy vulgárnych slov sa hádam stačí v našom rozprávaní len „slušne obtrieť“, keďže je nad slnko jasnejšie, že do nášho slovníka, skrátka, nepatria. Pred dieťaťom by sme ich mali z komunikácie raz a navždy vynechať.

Napriek tomu vieme, že často nie je v našich silách predísť tomu, aby sa stali súčasťou jeho slovnej zásoby. Ale to už bude zase iná kapitola.

Vydané 5.6.2019 o 07:00
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie