Je dobré to vedieť ešte skôr ako sa rozhodnete mať s ním dieťa. Plánujte a buďte obozretné. Úlohu matky vo výchove detí netreba totiž nijako bližšie rozoberať. Ako je to však s úlohou otca, a to špeciálne pri výchove dcéry? O čo dievča, budúca slečna a mladá žena príde, ak je prítomnosť mužského prvku v jej živote slabá alebo čiastková, prípadne nulová?

Dcéra a otec

Je nepochybné, že bez otca žijú deti akýsi polovičný život. Detaily a dopady sú dobre známe a pitvať ich teraz nemusíme. Muž v rodine predstavuje – ak budeme echt patetickí – druhý pól novej planéty, ktorú muž a žena pre svoje dieťa stvorili. A tak je zásadné, aby už dievčatko vnímalo iný rozmer ľudského, ktorý do každej rodiny vnáša chlap a jeho testosterón.

Na prvé počutie to zrejme vyznie trochu bizarne, ale v prvom pláne skoro stačí, ak otec svoj dcéru úprimne miluje, chráni a venuje jej všetku svoju otcovskú nehu a pozornosť. V prípade, že túto energiu dievčatko denne zachytí a stabilne pociťuje, získava pre budúci život ženy, matky a milenky nesmierne dôležitý a pevný základ.

Očkovacia trojkombinácia: Sebadôvera, odvaha a vnútorná sila

Svet mužov v zásade narába s niekoľkými kľúčovými premennými – hrdosť, česť a sebaúcta. Ak ponecháme bokom výnimky z pravidla, potom táto triáda zväčša modeluje aj obraz súčasného muža. Milujúci otec by preto nemal viesť svoju dcéru do života inak, ako vedie aj syna. V dnešnom svete by mali byť aj pre ženu slová ako česť, sebaúcta a hrdosť prežívané každý deň a mali by tak opustiť priestor knižných záložiek. Dúfam, že si rozumieme a tieto myšlienky berieme s dôrazom na jednotu a odlišnosti oboch pohlaví.

Americká psychologička a pedagogička – známa najmä v oblasti vzťahov medzi deťmi a rodičmi – Dr. Nicky Marone so svojou knihou How to Father a Successful Daughter (vyd. Fawcett, 1989) v istom zmysle tieto vyslovené myšlienky potvrdzuje. Na stránkach knihy uvádza, že práve sebadôvera, odvaha a vnútorná sila, ktoré môže otec odovzdávať svojej dcére, bývajú pre jej dospelý vek nenahraditeľné. 

Pani Nicky Marone operuje tiež známou štúdiou amerických psychológov, ktorá okrem iného ukázala, že muž alebo žena, disponujúci nízkym stupňom sebadôvery a hrdosti, vyžarujú do okolia jasné signály neistoty a tichej rezignácie. Slabá úroveň ich sebavedomia sa obratom odzrkadlí na ich slovnom prejave aj reči tela. A potom stačí málo a môže prísť zlyhanie, krach vo vzťahu, neistota v zamestnaní.

Jednoducho platí, že keď si človek neváži sám seba, neriadi sa cťou a hrdosťou, má dosť malé šance zvládať naše postmoderné, často až príliš desperátne prostredie. Pre ženu to platí hádam ešte o kúsok viac ako pre muža.

Ak otec svojej dcére vštepuje práve tieto zásady už od malička, vyrastie z nej – bez ohľadu na telesnú krásu alebo atraktivitu – silná, odvážna, a takmer neporaziteľná žena. Nezabúdajme na to, prosím.

Neváhať, nečakať

Otec je pre dcéru prvým a celkom zásadným mužom jej života, a to by nemal žiadny z nás brať na ľahkú váhu. To, ako sa budeme denne správať voči nej, prípadne voči manželke, jednoznačne a celkom nespochybniteľne poznačí vývoj tejto, nám tak drahej bytosti.

A pozor, páni, len slová – aj keď sú myslené od srdca – v tomto prípade úplne nestačia. Všetky city je potrebné žiť naplno a denne ich citlivo pestovať – poctivo a od prvého okamihu. Napokon, aj naša dcéra je typickou ženou, a to hneď po svojom narodení. To každý chlap zistí v sekunde, keď svoju dcérku vezme po prvý raz do náručia.

Slová a činy v súlade

Hovorí sa, že slovo robí muža. Možno sa aktuálna doba tvári v mnohom odlišne, ale súlad slov a činov nemá, a nesmie byť iba výsadou knižných hrdinov. Otec by napríklad nemal svojej dospievajúcej dcére, ktorá v puberte tvrdo bojuje s nastupujúcimi zmenami tela i duše, tvrdiť, aká je krehká a pekná, a pritom ju zrážať do kolien myšlienkami o jej „teen“ vkuse.

Buďme preto uvážliví a mužní v tom najlepšom zmysle slova a naša milovaná dcéra nám to vráti v podobe mladej, krásnej, suverénnej a hrdej ženy, ktorá si dokáže upratať nielen okolo seba, ale najmä v sebe.

Verte mi, hovorím z vlastnej skúsenosti...

Vydané 25.3.2018 o 17:45
Zdroj: Dr. Nicky Marone: How to Father a Successful Daughter (vyd. Fawcett, 1989
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie