Bez rozprávok by bol svet polovičný a ľudia by mali smutné oči. Niečo na tom bude, však, pán Andersen? Rozprávky boli a sú tichým výťahom k ľudským emóciám, sociálnym väzbám a k poznávaniu cvrkotu okolo nás, a najmä u detí ich možno ťažko nahradiť. Ukazuje sa však, že len ich prosté čítanie celkom nestačí.

Trvalé hodnoty

Pri laickom pohľade sa nám môže zdať, že ak deťom rozprávky pravidelne čítame, prípade ich necháme, aby ich sledovali na DVD, v televízii či kompe – predovšetkým tie zmysluplné a kvalitné – robíme v tomto smere pre duševný rozvoj dieťaťa nanajvýš rozumné kroky.

Koniec koncov, vplyv fenoménu rozprávok na rozvoj ranej detskej psychiky, i ten sociálny alebo jazykový, je už dlho vnímaný ako jednoznačný a nespochybniteľný. Rozprávky rozvíjajú deťom pamäť, slovnú zásobu, pomáhajú v orientácii v záplave ľudských emócií, potvrdzovaní svojich postojov, názorov alebo konaní.

Všetci rodičia na svete to veľmi dobre poznajú. Ich dievčatká sa identifikujú s postavami krásnych a zamilovaných princezien, rozumných a citlivých hrdiniek odvážne idúcich za svojím snom. Chlapci, naopak, hlcú činy rytierov ochraňujúcich krajinu, svoju vyvolenú alebo neohrozene bojujúcich za mužskú hrdosť a česť.

Veľká pomoc, ale...

Rozprávky preto bývajú pri výchove detí skutočne veľkou a účinnou pomocou. Nenásilnou a cielenou formou umožňujú deťom ukázať, čo je správne a dobré, čo je hodné ocenenia a čo odsúdenia. V tomto smere sa však treba hlbšie zaujímať aj o obsah mnohých dnešných rozprávok. Až príliš často sa v nich začína objavovať samoúčelné násilie alebo nekorektná jazyková výbava, ktorá vývoju detskej slovnej zásoby v istom smere škodí. 

Pasívny konzum nestačí

Mnoho odborníkov dlhodobo upozorňuje, že rozprávky nebývajú samospasiteľné, najmä v prípade, ak ich deti sledujú pasívne a bez spätnej väzby. Iste, rozospatý a mrzutý rodič celkom rád ponechá neposedné dieťa pred rannou nedeľnou telkou, keďže polhodinka v teplej posteli býva na nezaplatenie.

Takéto dieťa potom – bez vysvetlenia, korekcií a potrebného usmernenia – sleduje príbehy, ktoré v mnohých prípadoch pomerne ťažko dešifruje alebo nekriticky prijíma. Početnosť násilných scén alebo situácií, ktoré dieťa v predškolskom veku vidieť vôbec nemá, nadobudla hrozivé rozmery. Takmer osem z desiatich rozprávkových príbehov vysielaných televíziami, býva poznačených nadmernou agresivitou, hrubým jazykom alebo spornými situáciami.

Psychológovia skôr odporúčajú dlhšie, košatejšie príbehy, kde sa dá vysledovať motivácia hlavných postáv, ako len krátke bláznivé päťminútovky, počas ktorých sa myš a mačka sto ráz udrú po hlave, rozpleštia o stenu alebo vylezú spod parného valca. 

Obrázky a línie

Pre detské vnímanie sveta býva príznačná priamočiarosť a jednoznačnosť posolstva. Tieto východiská sa preto uplatňujú aj v detských animovaných príbehoch. Jednoduché línie, čisté farebné plochy, stručný a nekomplikovaný jazyk.

Aj preto býva prospešné, ak dieťa následne poprosíme, aby sa pokúsilo motívy zo svojej rannej rozprávky namaľovať podľa seba. Nič nám potom nebráni využiť takýto obrázok ako základ pre rozhovor o deji samotnej rozprávky, správaní a motivácii postáv a podobne.

Napokon, takáto úloha bude pre dieťa spojená s novou radosťou, keďže všetci drobci bez rozdielu nesmierne radi kreslia a maľujú. V zásade mu tak pomôžeme aj pri rozvíjaní grafomotoriky, čo býva pred nástupom do školy pozitívnym a cenným krokom.

U dieťaťa sa počas maľovania – okrem iného – posilňuje aj koncentrácia a sebadôvera. Získava odvahu prezentovať a obhájiť si vlastný názor, ktorý v tomto prípade vychádza z čistej tvorivosti.

Vydané 9.2.2018 o 14:05
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie