Čo si vychováme, to máme. A preto sa snažíme. Naviac, potrebné informácie, poučenia a usmernenia sú už na dotyk myšou. Je to ale vážne tak? Máme dosť osobnej odvahy vychovávať a byť vychovávaní? Nestaviame stále viac na kolektívne, tzv. on-line povedomie, namiesto vlastných inštinktov? Vieme, do čoho ideme?

Vedelo sa, zabudlo sa?

Povieme bez chvostíkov z beletrie. Opäť nám jeden vedecký výskum potvrdil dávno známe empirické poznatky minulých generácií, čiže vedelo sa, zabudlo sa. Skrátená verzia potvrdeného môže znieť zhruba takto: čím viac lásky a citu do dieťaťa investujeme, tým lepšieho človeka môžeme z neho vychovať, a o to viac sa mu môže v dospelom živote dariť.

Tento – na prvý pohľad – prostý záver má však jedno veľké a skutočne cenné plus, ktoré mu sotva možno uprieť. Finálna štúdia bola americkými psychológmi totiž vypracovaná na základe 30 rokov trvajúcich pozorovaní oslovenej skupiny jednotlivcov.

Najcennejšiu striešku tejto štúdie tak tvorí základná myšlienka. Druh a kvalita starostlivosti, ktorú ratolesť od svojich rodičov dostáva od raného detského veku, zásadným a unikátnym spôsobom podmieňuje jeho budúce začlenenie do spoločnosti, ako aj študijné a profesijné úspechy, resp. neúspechy. (1)

Raz, dva, tri

Východiskom tejto podnetnej štúdie je predovšetkým potvrdenie známeho faktu. Prvé tri roky dieťaťa a ich komplexná kvalita sú nevyhnutým stavebným kameňom pre jeho budúci život. Štúdia počas 30 rokov intenzívne pracovala so skupinou 243 osôb, ktoré pochádzali zo sociálne slabších pomerov, resp. ich etnický pôvod bol pestrý. Účastníci štúdie boli pritom vedcami sledovaní až do veku 32 rokov.

Ukázalo sa, že prvé tri roky života vytvárajú v psychike dieťaťa všetky strategické predpoklady, aby raz uspelo nielen v škole, ale aj vo víre vlastnej existencie. Dokonca sa skupine amerických vedcov podarilo vyvrátiť dlhodobo komunikovanú, a často zdieľanú myšlienku, že „peniaze sú skoro všetko“. Potvrdilo sa, že láskyplná a citlivá výchova budúceho „dospeláka“ vonkoncom nestojí na bruchatom bankovom konte.

Dieťa tak potrebuje najmä nehu, dotyky, úsmev, pochopenie, komunikáciu a adekvátny kultúrno-spoločenský rozhľad svojich rodičov. Zopakujme si to znovu, aj keď s trochu umelým prímerom. V budúcom zmysluplnom a sebavedomom živote dieťaťa zohráva pestrá, aj keď obchytaná kniha riekaniek zásadnejšiu rolu, ako suverénne materiálne zabezpečenie.

Recept? A načo!?

Tím psychológov pod vedením Dr. Lee Rabyho vo svojej práci zdôrazňuje, že všetky uvedené východiská môžu rodičia dosiahnuť komplexným prístupom k výchove. Ide najmä o správne dešifrovanie každodenných signálov dieťaťa vytvorením obojstranných a hlbokých väzieb plus schopnosťou zabezpečiť malému človeku maximálny pocit istoty.

Skupina vedcov zároveň – dosť prekvapivo – odporúča, aby rodičia bezhlavo nepodliehali letiacim módnym trendom. Odpovede na mnohé špecifické, citlivé a neľahké otázky sa nedajú nájsť na sociálnych sieťach, v spoločne vyladených generačných komunitách alebo v často premenlivých odporúčaniach vedeckej obce.

Z ich pohľadu je tak oveľa prospešnejšie otvoriť sa naplno samotnému dieťaťu a jeho tvoriacemu sa, nekonečne krehkému svetu. Ich postoj je jasný. Stavme hlavne na vlastné inštinkty a riaďme sa tým, čo je nám, ako žene a mužovi, teda povolaným rodičom, vrodené. Koniec koncov, iba matka rozumie nočnému volaniu alebo plaču svojho dieťaťa bez potreby akéhokoľvek prekladu. 

Pevná náruč rodiny

Štúdia amerických psychológov kladie tiež mimoriadne veľký dôraz na pocit bezpečia, ktorý majú rodičia vo svojom dieťati vzbudzovať. Výchova nimi vytúženého drobca musí byť touto cennou a nevyhnutnou stratégiou doslova predchnutá. Dieťa by malo cítiť a vedieť, že mama a otec sú a ostanú jeho stálou istotou, ktorú nestráca v žiadnom okamihu. Rodičia pritom majú tento zásadný fakt s dieťaťom komunikovať a vysvetľovať. Pre detskú psychiku ostáva pevná a istotou naplnená náruč rodiča kľúčová.

V tomto smere štúdia ponúka aj ďalšie poznanie. Iba s vedomím trvalého bezpečia a rodinnej istoty sa môže rastúce dieťa pustiť do objavovania samého seba a okolitého sveta. Len s takouto emočnou a mentálnou výbavou bude postupne nadobúdať samostatnosť, sebaúctu, primeranú odvahu a tvoriť vlastné Ja. Rodina by mala tieto snahy všemožne podporovať aj tým, že vyžaruje okolo seba harmóniu, toleranciu a pozitívnu energiu. Všetci jej členovia by sa teda mali naučiť ako medzi sebou kooperovať a ako byť priateľskí a otvorení.

Vydané 14.11.2018 o 16:30
Zdroj: (1) RABY Lee K., Glenn I. Roisman, R. Chris Fraley and Jeffry A. Simpson. The Enduring Predictive Significance of Early Maternal Sensitivity: Social and Academic Competence Through Age 32 Years. In Child Development [online]. 17 DEC 2014. Dostupné na internete: http://www1.udel.edu/udaily/2015/jan/early-caregiving-012015.html
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie