Počas svojej praxe fyzioterapeuta sa zamerala hlavne na chôdzu a nohy. Detské aj tie dospelácke. Nohy totiž považuje za kľúčové z pohľadu rôznych bolestí a komplikácií, ktoré na prvý pohľad s nohami nemusia súvisieť. Je presvedčená o tom, že „všetko ide od nôh." Ako matka si uvedomuje, že z pohľadu správneho vývoja ľudského tela sú pre rodičov nesmierne dôležité dostatočné, dostupné a kvalitne podané odborné informácie v danej oblasti.

Mgr. Katarína Šulavíková absolvovala štúdium fyzioterapie na Slovensku aj v Česku. Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala bakalársky stupeň štúdia a magisterské štúdium skončila na Univerzite Palackého v Olomouci. Oslovili sme ju, aby popísala najpálčivejšie problematické miesta tela dieťaťa  v predškolskom a školskom veku, kedy je vystavené rýchlym a výrazným zmenám vo vývoji, a súvisia s nohami. Ploché nohy, vpadnuté členky, skolióza, hypermobilita, slabý hlboký stabilizačný systém.

5 najčastejších problémov, ktoré súvisia s detskými nohami:

1. Ploché nohy

Rodičia na radu pediatra zavítajú k ortopédovi často už s dvoj –​ trojročným dieťaťom s problémom plochých nožičiek. Kedy je však naozaj potrebné tieto veci riešiť s ortopédom?

Stáva sa, že ortopéd usúdi, že dieťa je ešte malé a ak nenájde žiadne vážne problémy, povie, aby prišli neskôr, napríklad okolo 6. roku. Niekedy, ak ortopéd nájde problém, môže odporučiť cvičenie alebo predpísať ortopedické vložky. Samozrejme, každý prípad je iný a viacerí odborníci z oblasti ortopédie môžu mať rozličné názory aj metódy.

Podľa môjho názoru, pokiaľ ide o ploché nohy, treba k tomu pristupovať tak, že nájdeme príčinu a určíme, aký problém noha má (či je varózne alebo valgózne predonožie či zadonožie, alebo je noha naozaj plochá atď.).

Až po dôkladnej diagnostike by sa mal pripraviť tréning chodidla nielen ako takého, ale aj v komplexe pohybov, z vývinového obdobia, či bežnej dennej záťaže. Tieto problémy je potrebné podchytiť čo najskôr. Už s deťmi okolo dvoch rokov sa dá pracovať – hravým a jednoduchým spôsobom podporovať vývin nohy alebo preventívne cvičiť, či masírovať.

2. Vpadnuté členky

Kedy a ako je potrebné riešiť vpadnuté členky u malých detí?

Do istej miery sú mierne vpadnuté členky u detí do 3 – 7 rokov fyziologické (rôzne štúdie udávajú rôznu dĺžku veku a je to dosť individuálne). Samozrejme, ak sa rodičovi niečo nezdá, je lepšie to ísť konzultovať s odborníkom. Vždy je dobrá prevencia napr. aktívnou prácou chodidla, stimuláciou nohy chôdzou po rôznych povrchoch (na čo slúži aj senzomotorický koberček alebo iné pomôcky).

Kým sa svaly a väzy spevnia a nadobudnú konečnú pevnosť a stabilitu, noha musí prekonať veľa krokov, prekážok nestabilných plôch a pod. Noha sa musí učiť, postupne získavať silu, pevnosť a pružnosť.

Pokiaľ odborník povie, že už je to potrebné riešiť, tak odporúčam najmä cvičenie aktívne hrou, aby si deti vypestovali dobrý vzťah k pohybu a brali to ako hru a nie ako otravnú povinnosť.

Doplnkom liečby je aj tejpovanie chodidla, ktoré sa robí aj pri vpadnutých členkoch. Čo sa týka obuvi, pri vpadnutých členkoch by som odporúčala topánky so stabilnejšou pätou.

3. Skolióza

Ako vzniká skolióza? Dá sa liečiť?

Skolióza je jedna z najčastejších príčin, prečo deti navštevujú ortopéda, či fyzioterapeuta. Zárodky skoliózy môžu spôsobiť už aj rodičia pri nesprávnej manipulácii a držaní dieťatka. Skolióza vzniká z mnohých príčin. Podľa publikácie Rehabilitace v klinické praxi (Kolář et al., 2010), druhy skoliózy môžeme rozdeliť na:

 • funkčnú skoliózu – štruktúra svalov šliach kostí nie je poškodená a pacient má veľmi dobrú perspektívu na vyliečenie. Sem patrí napríklad idiopatická skolióza, teda taká, pri ktorej príčinu jej vzniku nepoznáme.
 • štrukturálna skolióza – v tomto prípade už je porušená aj štruktúra kostí a môže vzniknúť pri úraze, pri nádorovom ochorení, pri zápale či pri metabolických ochoreniach.

Najčastejším typom je práve idiopatická skolióza a rozdeľuje sa podľa obdobia, kedy sa vyvinula (do 3 rokov, medzi 4. – 9. rokom a medzi 11. – 13. rokom).

Čím skôr skolióza vznikne, tým má ochorenie horšiu prognózu. Riešiť ju teda treba ihneď, ako sa zistí. Podľa môjho názoru, v prvom rade je potrebné cvičiť. Okrem cvičenia s fyzioterapeutom však aj denne, doma.

Ďalej je potrebné urobiť opatrenia ako nenosiť tašku na jednom pleci, minimalizovať záťaž chrbtice v stoji, určite nevyberať športy zaťažujúce jednu stranu tela. Podporou liečby sú aj ortézy a korzety, ich indikácia závisí od stupňa zakrivenia skoliózy či stavu chrbtice.

4. Hypermobilita

Čo to znamená, že dieťa je hypermobilné a ako sa s tým dá pracovať?

Hypermobilita je stav, kedy rozsah pohybu v jednotlivých kĺboch je väčší, ako je fyziologická norma. Je to zapríčinené zvýšenou laxacitou (znížená pevnosť) väziva.

Môže byť generalizovaná na všetkých kĺboch, ale môže postihovať aj jeden kĺb samostatne. Problém je v tom, že kĺby pri väčšom rozsahu pohybu ako je prirodzené, sa rýchlejšie opotrebovávajú.

Často dochádza ku skoršej artróze kĺbov, čo je spájané s bolesťou a inými problémami.

Okrem toho ľudia trpiaci hypermobilitou sú náchylní na drobné poranenia, ako sú podvrtnutia, výrony, natrhnutia svalov či šliach. Aj ich hojenie a rehabilitácia sú náročnejšie.

Liečba je zameraná na spevnenie svalov v okolí kĺbu, správne funkčné zapájanie svalov, stabilizáciu kĺbov. Väčšinou je pacient odkázaný na cvičenie počas celého života, ale týmto cvičením si môže pomôcť k omnoho kvalitnejšiemu a bezbolestnejšiemu životu. Dokonca bude môcť športovať, robiť viaceré druhy športov, ktoré by bez pravidelného cvičenia nemusel zvládnuť.

5. Slabý hlboký stabilizačný systém (core)

Ako sa prejavuje jeden z najčastejších pôvodcov problémov pohybového aparátu slabý hlboký stabilizačný systém (HSS)?

V prvom rade je potrebné povedať, čo je hlboký stabilizačný systém. Je to komplex svalov, do ktorého patrí bránica, brušné svalstvo, svaly panvového dna a hlboké svaly chrbtice. Tieto svaly spolupracujú ako jeden celok, vytvárajú nám oporu a riadia naše pohyby, držanie tela, ťažisko atď.

Keď jedna z týchto častí nefunguje, ako má, začnú sa prejavovať funkčné problémy v rámci držania tela, svaly a kĺby sa preťažujú. Istý čas sa tak dá fungovať, ale pokiaľ sa s tým nič nerobí, tak tieto funkčné poruchy môžu prejsť do rôznych patológií.

Oslabený HSS sa prejavuje nesprávnym držaním tela, zmeneným typom dýchania, brucho je „vyvalené“ von, dolné oblúky rebier odstavajú, zvýraznená je drieková lordóza, odstávajú lopatky, zošikmená panva atď. Znakov je veľmi veľa.

Všetky majú ale spoločný faktor, a to zhoršenie funkcie jednotlivých svalov a kĺbov, ktoré sú viac namáhané, pohyb je náročnejší, človek je náchylnejší na zranenia a postupne sa dostavujú bolesti a iné problémy.

Vydané 1.3.2018 o 11:00
Zdroj: KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2010. ISBN 9788072626571.
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie