Práve prebiehajúci Európsky týždeň nosenia detí na Slovensku zastrešuje OZ NOSMA. Jeho zakladateľky a organizátorky Gabriela Cabanová, Anka Kališová a Jana "Hokši" Felcanová nám poodhalili, ako to s nosením detí na Slovensku vyzerá a aký je dlhodobý trend.

Ako sa vyvíja nosenie detí na Slovensku? Má slovenská verejnosť menej predsudkov voči noseniu detí ako pred rokmi?

Gabika Cabanová:

S nosením detí som sa prvýkrát stretla pred takmer 9 rokmi pri najstaršom synovi. Vtedy bol ešte u nás veľmi obmedzený výber pomôcok na nosenie, najrozšírenejšie boli klokanky a babyvaky, zatiaľ čo kvalitné šatky a ergonomické nosiče sme museli objednávať zo zahraničia. Šatky boli vtedy dostupné len bavlnené, pruhované. Tiež bol veľmi obmedzený prístup k informáciám o nosení, aj keď už vtedy začínali vznikať e-shopy a informačné webové stránky, nosenie bolo považované len za okrajovú záležitosť v starostlivosti o deti. Európsky týždeň nosenia detí nadväzuje na Medzinárodný týždeň nosenia detí (MTND), ktorý sme na Slovensku prvýkrát zorganizovali v roku 2013. Odvtedy sa veľa zmenilo. Nosiace mamičky, dokonca aj oteckov, už vídať úplne bežne a zmenili sa aj preferencie ohľadom výberu správnej nosiacej pomôcky. Dnes už patria nosič alebo šatka k bežnej výbavičke pre novorodenca.

Jana Hokši Felcanová:

Verejnosť má čím ďalej tým menej predsudkov voči noseniu. Vidno to najmä na narastajúcom počte nosiacich rodičov. Minimálne za posledných cca 5 – 6 rokov sa ich počet niekoľkonásobne zväčšil. Ako sa zvýšil dopyt, tak sa zvýšila aj ponuka. Ako spomínala Gabika, pred 9 rokmi ste dostali naozaj „pravé“ baby šatky či ergonomické nosiče viac-menej len zo zahraničia od zopár značiek, ktoré by sa dali spočítať na jednej ruke. Dnes ich je neúrekom. Nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Na jednej strane je to výhoda, lebo rodičia majú skutočne veľký výber nielen z pohľadu značiek a materiálov, ale aj cien (keďže musí prichádzať ku konkurenčnému boju). Na druhej strane však nastáva zmätok. Rodičia si nevedia vybrať. Nosenie občas potom stráca aj svoju podstatu a berie sa ako nejaký trend alebo prestíž. Aj preto sa snažíme budovať sieť poradkýň či poradných kanálov, ktoré rodičom pomôžu vyznať sa v tom spektre produktov, filozofií a smerov. Ďalším nástrojom na vyznanie sa v tomto „zmätku“ sú aj akcie ako MTND či ETND. Okrem samotnej oslavy nosenia, majú edukatívny charakter a snažíme sa prostredníctvom nich čo najzrozumiteľnejšie šíriť hlavné myšlienky nosenia.

Anička Kališová:

Záujem o nosenie je vidno aj na organizácii spomínaných akcií. Keď sme s nimi na Slovensku začínali, v podstate nebola potrebná žiadna celoslovenská koordinácia. Stretlo sa pár mamičiek v niekoľkých mestách a spoločne sa prešli. Každým rokom však pribúda miest a taktiež záujem organizovať aj rôzne workshopy či sprievodné akcie. Za 5 rokov sa zhruba z 5 miest zapája dnes už takmer 60 a program majú skutočne nabitý. Možno si aj niekto povie, čo tam vlastne treba organizačne zastrešovať, keď si to tie mamičky v každom meste osve zorganizujú? Tieto podujatia ale už nie sú len o stretnutiach mamičiek, ale aj o edukácii. K tomu sú potrebné rôzne informačné prostriedky – letáky, plagáty, rôzne ďalšie tlačoviny či prednášky odborníkov. Zo začiatku si výdavky na tieto prostriedky vykrývali organizátorky samy. Narastajúci objem a záujem však už nebolo možné uniesť, a preto bolo nevyhnutné začať oslovovať aj sponzorov a taktiež potreba vizuálne, graficky, časovo či programovo zjednotiť celú túto veľkú akciu. Používame pri tom rôzne komunikačné kanály – weby, médiá, sociálne siete. Snaží sa o to každé mesto, ale my tri aj globálne, za celé Slovensko. Pred rokom sme začali vydávať aj magazín Svet nosenia pripravený špeciálne pre tieto udalosti. Prostredníctvom článkov má ľuďom pomôcť vyznať sa v širokom spektre informácií. Všetky organizátorky túto prácu robia bez nároku na akýkoľvek honorár, výťažky od podpory sponzorov putujú výhradne na materiály či usporadúvanie akcií.Jana Hokši Felcanová:

Verejnosť má čím ďalej tým menej predsudkov voči noseniu. Vidno to najmä na narastajúcom počte nosiacich rodičov. Minimálne za posledných cca 5 – 6 rokov sa ich počet niekoľkonásobne zväčšil. Ako sa zvýšil dopyt, tak sa zvýšila aj ponuka. Ako spomínala Gabika, pred 9 rokmi ste dostali naozaj „pravé“ baby šatky či ergonomické nosiče viac-menej len zo zahraničia od zopár značiek, ktoré by sa dali spočítať na jednej ruke. Dnes ich je neúrekom. Nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Na jednej strane je to výhoda, lebo rodičia majú skutočne veľký výber nielen z pohľadu značiek a materiálov, ale aj cien (keďže musí prichádzať ku konkurenčnému boju). Na druhej strane však nastáva zmätok. Rodičia si nevedia vybrať. Nosenie občas potom stráca aj svoju podstatu a berie sa ako nejaký trend alebo prestíž. Aj preto sa snažíme budovať sieť poradkýň či poradných kanálov, ktoré rodičom pomôžu vyznať sa v tom spektre produktov, filozofií a smerov. Ďalším nástrojom na vyznanie sa v tomto „zmätku“ sú aj akcie ako MTND či ETND. Okrem samotnej oslavy nosenia, majú edukatívny charakter a snažíme sa prostredníctvom nich čo najzrozumiteľnejšie šíriť hlavné myšlienky nosenia.

Anička Kališová:

Záujem o nosenie je vidno aj na organizácii spomínaných akcií. Keď sme s nimi na Slovensku začínali, v podstate nebola potrebná žiadna celoslovenská koordinácia. Stretlo sa pár mamičiek v niekoľkých mestách a spoločne sa prešli. Každým rokom však pribúda miest a taktiež záujem organizovať aj rôzne workshopy či sprievodné akcie. Za 5 rokov sa zhruba z 5 miest zapája dnes už takmer 60 a program majú skutočne nabitý. Možno si aj niekto povie, čo tam vlastne treba organizačne zastrešovať, keď si to tie mamičky v každom meste osve zorganizujú? Tieto podujatia ale už nie sú len o stretnutiach mamičiek, ale aj o edukácii. K tomu sú potrebné rôzne informačné prostriedky – letáky, plagáty, rôzne ďalšie tlačoviny či prednášky odborníkov. Zo začiatku si výdavky na tieto prostriedky vykrývali organizátorky samy. Narastajúci objem a záujem však už nebolo možné uniesť, a preto bolo nevyhnutné začať oslovovať aj sponzorov a taktiež potreba vizuálne, graficky, časovo či programovo zjednotiť celú túto veľkú akciu. Používame pri tom rôzne komunikačné kanály – weby, médiá, sociálne siete. Snaží sa o to každé mesto, ale my tri aj globálne, za celé Slovensko. Pred rokom sme začali vydávať aj magazín Svet nosenia pripravený špeciálne pre tieto udalosti. Prostredníctvom článkov má ľuďom pomôcť vyznať sa v širokom spektre informácií. Všetky organizátorky túto prácu robia bez nároku na akýkoľvek honorár, výťažky od podpory sponzorov putujú výhradne na materiály či usporadúvanie akcií.

Gabika Cabanová:

Zásluha za organizáciu týchto celoslovenských podujatí, samozrejme, neprináleží iba nám trom. Je v nej zapojených mnoho organizátoriek z rôznych slovenských miest. My sme také tri jednorožce, ktoré sa to snažia držať pohromade (smiech). Na začiatku nás pri založení OZ Nosma bolo viac. Ale keďže je to dobrovoľná činnosť, pomaly nás ubúda.

Ako ste sa dostali k noseniu a ako vám to zmenilo život?

Gabika Cabanová: 

O nosení som tak zbežne tušila, lebo som videla v meste ženy nosiť deti, ale vždy sa mi to spájalo skôr s etno štýlom a šatky sa mi nehodili k mestskému životu. Viac som sa o tom dozvedela, keď som zháňala pre syna klokanku a nakoniec som kúpila môj prvý ergonomický nosič. Najviac som výhody nosenia pociťovala pri starostlivosti o druhé a tretie dieťatko. V tej dobe mi nosenie veľmi pomohlo s uspávaním aj logistikou presunov.

Jana Hokši:

Ja som v celej svojej podstate taký alternatívec. O nosení som niečo počula, aj som nosiť chcela. Avšak nie v takom rozsahu, ako sa to vyvinulo neskôr. K tej pokročilejšej fáze ma priviedla moja prvá dcéra, ktorá mi zbúrala všetky ideály o materstve a starostlivosti o dieťa (smiech).

Anička Kališová:

K noseniu ma priviedla moja dula pri prvej dcére pred deviatimi rokmi. Cítila som sa vtom čase ako taký exot (smiech). Nebola vtedy okrem toho dostupná žiadna podpora a informovanosť. Dcérku som nosila sporadicky, ale veľmi mi to pomáhalo pri starostlivosti o ňu. Aj to bol dôvod, prečo som sa neskôr úporne snažila dohľadat informácie pri synovi, ktorého som už aktívne nosila. Preto sa aj veľmi snažím dopriať iným to, čo som ja nemala.​


Koľko šatiek a nosičov majú slovenské organizátorky ETND a do akého veku v nich nosia svoje deti?

Gabika Cabanová: 

Momentálne vlastním len jeden nosič a jednu šatku, ktoré však už len požičiavam iným mamičkám. Naše deti sa už nenosia, to najmenšie sa chcelo nosiť len do 1 roka v nosiči alebo v šatke, potom už len na rukách (au...). Väčšinu ostatných nosičov alebo šatiek som rozdala kamarátkam a známym.

Jana Hokši: 

Je to veľmi ťažké generalizovať. Závisí to od typu človeka a aj povahy dieťaťa. Ak má žena tendenciu nakupovať si veľa oblečenia, pravdepodobne má aj nosiaci „šatník“ o čosi bohatší. Takisto deti sú rôzne – kým jednému viac vyhovuje šatka, iné preferuje nosič, prípadne prispôsobené materiály pre rôzne ročné obdobia (ak je dieťa citlivejšie na zmeny teploty a pod.). Ja som spočiatku mala len jednu šatku, asi dva roky. Potom som začala viac skúšať, recenzovala som mnohé nosiace pomôcky, prepadla som tej lahodnej chuti môcť si prispôsobiť aj nosič alebo šatku maximálne k svojej spokojnosti. Dnes mám doma jeden Ring Sling a jeden nosič a používam ich len príležitostne. Dve krátke šatky sú neustále na cestách u kamarátok či známych.

Anička Kališová:

Ja ich mám doma stále veľa, no osobne ich už nevyužívam, lebo už nie je koho nosiť. Láska k noseniu ma však neopustila a rozhodla som ju zveľadiť aj po materskej dovolenke pod značkou AnaKalis. Skracujem šatky, vyrábam ring slingy, tašky a rôzne ďalšie predmety zo šatkoviny. Keby ste teda vošli do môjho ateliéru či bytu, určite by vás hneď pri vchode nejaká šatka privítala.

Čo všetko ste robili s naviazanými deťmi? Praktické, ale i menej praktické činnosti... 

Gabika Cabanová: 

Asi všetko, okrem sprchovania a bicyklovania. Pri treťom dieťati som zistila, že si dokážem aj vymeniť tričko bez toho, aby som zobudila dieťa v šatke. To bola ale extrémna situácia, najčastejšie som ho nosila pri prechádzkach a uspávaní.

Vydané 10.5.2018 o 09:55
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie