Každý z nás sa občas riadi intuíciou, niekto sa na ňu spolieha viac, iný menej. Je však dôležité, aby sme si ju cvičili už odmalička, pretože intuitívne správanie nám môže uľahčiť mnohé rozhodnutia v živote. Viac vám o tom vo veľmi inšpiratívnom rozhovore prezradí zakladateľka Školy intuície na Slovensku Ľubica Pelachová.

Je to vaša myšlienka a váš nápad, alebo ste sa inšpirovali? 

Založenie školy intuície bol proces. Išlo v prvom rade o môj osobný proces vnútorného rozvoja a s ním súvisiacu túžbu odovzdávať ďalej deťom moje skúsenosti a poznatky. Nemala som žiadnu predlohu alebo koncept, ktorý by som chcela aplikovať u nás na Slovensku. Bolo to také intuitívne rozhodnutie.

Čo vás viedlo k založeniu školy?

Ako bývalá učiteľka v klasickom školstve som pociťovala potrebu venovať sa deťom aj v oblasti rozvoja ich tvorivosti, originality, intuície, zjemňovania, schopnosti stíšiť sa.

Naše školstvo je veľmi jednostranne zamerané na funkcie ľavej mozgovej hemisféry – logiku, analytiku, kontrolu, plánovanie... Produkuje väčšinou ľudí, ktorí sú pripravení počúvať príkazy, takých efektívnych robotov do zahraničných korporácií.

Cítila som potrebu ponúknuť rodičom, ktorí sú si týchto anomálií vedomí, nejakú kompenzáciu, ucelený koncept, s ktorým môžu aspoň čiastočne vyvážiť u svojho dieťaťa toto jednostranné vedenie.

Učiteľka, ktorá mala odvahu vybočiť

Ako dlho už škola funguje?

V tomto formáte, ako existuje teraz, školička funguje tri roky. Predtým som sa venovala jednorazovým seminárom na rozvoj intuície a mimozmyslového vnímania. Avšak, všetko potrebuje tréning, čokoľvek chceme dosiahnuť, musíme tomu venovať pozornosť. A tam, kam ide pozornosť, tam ide aj energia. Až potom prichádzajú reálne výsledky. Takže prišla myšlienka urobiť školu ako kontinuálny a pravidelný koncept.

Ako ste sa vy učili intuícii? Spája sa vám s tým nejaká silná osobná skúsenosť?

Od malička som celkom intuitívna, mám vnútorné vedenie... Neuvedomovala som si ho veľa rokov, naopak, mala som o seba veľa pochybností... Postupne som tieto pochybnosti odblokovala a pochopila som, že celý môj život sa skladá z rozhodnutí, ktoré boli viac-menej intuitívne, vedené zhora..., bez toho, aby som to nejako predtým identifikovala. Teraz už to svoje intuitívne vedenie nielen vnímam, ale aj viem, že to je práve to, čo sa snažím odovzdať deťom.

Ako sa to prejavuje, keď niekto používa intuíciu? Viac sa napríklad usmieva, je šťastný...?

Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď. Vo všeobecnosti však môžem povedať, že ľudia, ktorí používajú intuíciu, majú rovnovážnu prácu oboch hemisfér, čo celkovo vedie k väčšej spokojnosti a vnútornej harmónii. Rovnako aj ľudia, ktorí tvoria, vymýšľajú – kreativita a originalita sú tiež funkciami pravej hemisféry.

Učiteľka, ktorá mala odvahu vybočiť

Kto sa môže stať lektorom vo vašej škole?

Lektorky som si starostlivo vybrala podľa vnútorných kvalít, úrovne poznania a spirituálneho rozvoja, ich pochopenia slobody a zodpovednosti. Toto sú hlavné atribúty, proste sme na jednej vlne so všetkými lektorkami. Taktiež som brala do úvahy ich vzťah k deťom, schopnosť empaticky sa do nich vcítiť, ale aj schopnosť improvizovať, komunikovať. Sme všetky veľmi dobré priateľky, blízke duše.

Aké predmety deti čakajú? Ako prebieha výučba, teda ako zhruba vyzerajú tie 2,5 hodiny?

My nemáme predmety. Nečleníme, neseparujeme. Venujeme sa nejakej téme, trénujeme vždy určitú schopnosť a funkciu pravej hemisféry, prípadne veľa pracujeme s harmonizáciou oboch hemisfér. Ide o zábavné hry a cvičenia, cez ktoré deti postupne zvyšujú svoj potenciál, učia sa počúvať samy seba, vnímať svoje telo, myseľ aj pocity... Učia sa stíšiť a v tichu vnímať. Tiež používame veľa pohybových cvičení na prepájanie hemisfér.

Učiteľka, ktorá mala odvahu vybočiť

Prečo je dôležité trénovať intuíciu už v detstve?

V podstate nie je dôležité trénovať, dôležité je nezabudnúť. Zostať v spojení. Stále vnímať tento svoj potenciál ako samozrejmosť. A keď je to samozrejmosť, tak je to realita. Vďaka tomu, že sa tomu stále a pravidelne venujeme, vytvoria sa silné prepojenia a aktivujú aj tie centrá, ktoré sú nepoužívaním nefunkčné. Mozgové vlákna detí sú pružné, a preto sa deti učia všetko rýchlejšie.

Pomáha intuícia deťom v budovaní vzťahov alebo v riešení problémov? Uľahčuje im učenie sa na predmety v „skutočnej“ škole?

Určite. Deti sa lepšie orientujú, vedia vycítiť, kedy je niekto neúprimný, či môžu danému človeku dôverovať. Vedia, či sú po boku správneho človeka. Ľahko hľadajú stratené predmety, zošity, kľúče. Často vedia, čo sa chystá povedať učiteľ, čo bude nasledovať v rozprávke alebo vo filme. Niektoré z detí označujú správne odpovede v teste v škole bez toho, aby čítali zadanie. Tiež sa im často stáva, že navnímajú, že bude nejaká písomka a perfektne sa pripravia, resp. často poznajú vopred otázky. Vedia sa zorientovať v cudzom meste, lepšie preciťujú iných ľudí.

Pozerajú vedomostný kvíz a vedia, ktorá odpoveď je správna bez znalostí oblasti, v ktorej sa súťaží. Alebo vedia, kto dá o dve minúty gól v hokejovom zápase, prípadne koľko bodov získa na písomke ich spolužiak. Vedia, kto im o chvíľu zatelefonuje.

V našom Ebooku Vidieť bez očí, vedieť bez učenia uvádzame mnoho príbehov priamo od rodičov, ktorí s nami tieto milé skúsenosti zdieľali.

Učiteľka, ktorá mala odvahu vybočiť

Jeden školský rok trvá od septembra do júna a deti sa schádzajú raz mesačne na 2,5 hodiny. Nie je to pre ne dlhý čas? Dokážu sa sústrediť? Dostávajú aj domáce úlohy?

Tie 2,5 hodiny máme rozdelené do blokov – sú tam činnosti, kedy sa deti „vybláznia“ na pohybových cvičeniach, potom ich stíšime pomocou špeciálnych dychových cvičení alebo meditácií. Máme aj kopu prepájacích cvičení určených na prácu v skupine alebo vo dvojici. V stíšení ďalej pracujeme so svojou intuíciou, videním bez očí, vizualizáciou, zameriavame pozornosť atď.

Na začiatku dostali deti taký pracovný kalendárik, kde majú napísané tipy a nápady, podľa ktorých môžu doma po každom workshope trénovať. Je to slobodná vôľa každého dieťaťa aj rodiča. Samozrejme, že je nutné uvedomiť si priamu úmeru medzi trénovaním a výsledkami... To už je zároveň aj prebratie zodpovednosti za seba samého. To je jedna z najpodstatnejších vecí, ktoré sa v živote máme naučiť.

Učiteľka, ktorá mala odvahu vybočiť

Má vo vašej škole miesto aj jasnovidectvo či nadprirodzeno, ako ho spoznáme? Na niekoho tak môžu pôsobiť slová ako telepatia, vlastné vnútro, biopole či energia dlaní.

Na každého pôsobia slová tak, aké vnútorné presvedčenia, resp. bloky má. Domnienky si vytvárame len sami podľa svojich vnútorných vzorcov.

A čo je to „nadprirodzeno“? Nie je to len náš obmedzený pohľad na veci, ktoré nepoznáme, pretože tomu nevenujeme pozornosť? To, aby sme odhalili svoj vnútorný potenciál, je úplná prirodzenosť a dokonca aj povinnosť každého z nás. Inak nevyužijeme príležitosť, ktorú sme dostali narodením sa na túto Zem.

Áno, pracujeme s mentálnou aj emocionálnou telepatiou veľmi hravou formou. Nevedieme k úplnému majstrovstvu. To sa musí vyvinúť už samo... A je priamoúmerné vnútornému pochopeniu zodpovednosti a slobody každého človeka.

Mali ste žiakov, ktorí kurz nedokončili, lebo ich nebavil?

Áno, je to cca 5 percent detí (v tomto školskom roku z 300 detí nechcelo pokračovať 15 detí) a je to prirodzený výber. Každý sme nastavený inak, niekto zatiaľ nie je v leveli, aby sa dokázal stíšiť, vnímať to najjemnejšie, skôr je zameraný na hmotné podnety, ktoré ho nenútia objavovať, ale „konzumovať“. Je to spôsobené nastavením našej spoločnosti, akčnými hrami, ktoré deti bežne dostávajú. Rodičia týchto detí veľmi chcú, aby dieťatko k nám chodilo a malo aj alternatívu, ale je potrebné akceptovať voľbu dieťaťa. Nútiť nemá cenu, jednoducho treba nechať dieťa dozrieť, a potom prísť opäť.

Čo deti baví najviac?

Všetko. V minulom roku sme si dali vypracovať takú spätnú väzbu, čo deti bavilo najviac a bola tam „všehochuť“. Takže, ťažko povedať. Ale asi vnímanie aury, chuťová intuícia, videnie bez očí, hra na pravdu a lož, hľadanie cukríkov pod pohárikmi... Toto sú vo všeobecnosti hry, ktoré deti veľmi rady robievajú a sprevádzajú ich nadšenými reakciami.

Učiteľka, ktorá mala odvahu vybočiť

Majú deti prirodzene vyvinutú inteligenciu, ktorú v škole „udupú“?

Na toto vám neviem úplne zodpovedne odpovedať. Netrúfnem si tvrdiť, že inteligenciu dieťaťa v škole udupú. Záleží aj od nastavenia dieťaťa. Ak dychtí po vedomostiach, tak sa do školy teší. Zo skúsenosti však viem, že rozvoju sebapoznania, intuície, kreativity, pozitívneho zamerania sa školy nevenujú takmer vôbec, a preto nám zo škôl vyliezajú absolventi, ktorí sú síce perfektní v kalkuláciách, time-managementoch, špecialisti v rôznych odboroch, ale nepoznajú sami seba. Nevedia zvládať vnútorné napätie, pracovať so svojimi pocitmi, nevedia vytvárať zdravé vzťahy, nevedia cítiť hlboký vnútorný pokoj.

Zapájajú sa do kurzov aj rodičia?

Áno, na konci každého seminára máme diskusné koliesko s rodičmi. Tam sa rodičia dozvedia, čo sme s deťmi robili, prečo sme to robili a získajú návod, ako s deťmi doma pracovať, aby kompenzovali zameranie klasického školstva a dali priestor aj tej pravej hemisfére a tým aj harmonickému rozvoju osobnosti ich dieťaťa.

Na základe čoho viete zistiť, že dieťa intuíciu správne používa a dokáže sa správne rozhodnúť? Naučí škola skutočne deti narábať s intuíciou, alebo je to celoživotný proces, v ktorom musia po škole pokračovať?

Samozrejme, že je to celoživotný proces. Čistý intuitívny vnem totiž vyžaduje prácu na viacerých úrovniach. V prvom rade uveriť, že je to právoplatný zmysel na príjem informácií. To robíme na Škole intuície my. Ďalej si to vyžaduje čo najčistejšie podvedomie, pretože až 95 percent našich procesov je podvedomých, a tieto nám môžu dávať nesprávne výstupy. Ide o schopnosť pracovať so svojimi zablokovanými emóciami, vzorcami, fóbiami, presvedčeniami. Tieto veľkou silou ovplyvňujú príjem informácie cez intuíciu. A toto je tá celoživotná práca – práca vnútorného poznania samého seba, schopnosti pozrieť sa úprimne na svoje. Každý z nás má v tejto oblasti čo robiť. My v školičke intuície sa venujeme na niekoľkých workshopoch aj tejto oblasti, učíme deti techniky na spracovanie strachov, smútku, hnevu, stresu atď. Učíme ich zameriavať pozornosť správnym smerom, aby sa ďalšie podvedomé bloky netvorili. Ale určite je to práca na celý život. My ich môžeme len nasmerovať.

Môže v niektorých momentoch intuícia skôr uškodiť ako pomôcť? Nie je pre deti lepšie niekedy sa rozhodovať racionálne?

Keď máme intuitívny aj racionálny vnem, tak máme slobodnú voľbu. Máme viac možností. Ak sa zameriame len na tú racionálnu informáciu, tak sa slobodne rozhodnúť nemôžeme. Toto nám môže uškodiť viac.

Ako hovorí Kurt Tepperwein, známy terapeut, liečiteľ a autor desiatok kníh – „Kto svoj vnútorný hlas nasleduje, ten žije zmysluplne. V jeho živote všetko súhlasí, všetko má zmysel a všetko je presvedčivé. To je onen zázrak prežívanej intuície.“

Vedia deti na základe intuície odhadnúť dobrých a zlých ľudí? Môžeme intuíciu spájať s prvým dojmom?

Máme veľa spätných väzieb od rodičov, že ich dieťa sa stalo pre nich ich vnútornou navigáciou, cez vycítenie dokáže dieťa rodičovi povedať, že ten a ten človek pre nich nie je vhodný partner, spoločník, priateľ. A týmto rodičom sa potvrdilo, že vnem ich dieťaťa bol správny. Áno, môžeme to spájať s prvým dojmom. Takto k nám prehovára intuícia.

Úlohou nás rodičov je pripraviť vhodnú platformu, aby sa dieťa mohlo rozvíjať a nájsť poslanie svojej duše. Takou platformou sú hodnoty, ktoré mu odovzdáme, schopnosti, ktoré mu napomôžeme aktivovať, potenciál, ktorý v ňom odhalíme.

Učiteľka, ktorá mala odvahu vybočiť

Takéto dieťa môžeme smelo vypustiť spod našich krídel, pretože vieme, že sme mu odovzdali všetko potrebné.

Vydané 8.2.2018 o 20:15
Zdroj: Viac o Škole intuície je možné nájsť si na stránke www.intuicia.eu
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie