V súdnych konaniach o nariadenie návratu maloletého do krajiny obvyklého pobytu sa skúma miesto obvyklého pobytu, nie miesto trvalého pobytu. Evidencia trvalého pobytu je iba administratívny úkon, ktorý nie je dôkazom o tom, kde dieťa v skutočnosti žije.

„Obvyklý pobyt dieťaťa je miesto, kde dieťa skutočne trvalo žije, kde chodí do školy, na krúžky, má svoju rodinu, kamarátov a pod. Pre súd je teda podstatné zistiť, kde sa dieťa skutočne zdržiavalo predtým, ako bolo bez súhlasu druhého rodiča premiestnené,“ hovorí Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK.

Dôležitou podmienkou vzniku obvyklého pobytu je aj úmysel zdržiavať sa v danej krajine trvalo (resp. rozhodnutie rodičov, že dieťa sa v tejto krajine bude zdržiavať na trvalo).

„Samotné presťahovanie sa teda nie je rozhodujúce, rozhodujúci je zámer usadiť sa v danej krajine trvalo. Preto napríklad odsťahovanie sa dieťaťa do zahraničia kvôli štúdiu na obmedzenú dobu, hoci by išlo aj o celý rok, nemôže založiť obvyklý pobyt dieťaťa v tejto krajine. Chýba totiž zámer žiť tu na trvalo,“ vysvetľuje advokátka.

V praxi sú, podľa jej slov, pomerne časté prípady, kedy obvyklý pobyt dieťaťa nie je možné určiť jednoznačne, prípady slovenských rodín žijúcich v pohraničných oblastiach Rakúska alebo Maďarska, ktorých členovia však väčšinu svojho času strávia na Slovensku.

„Napriek tomu, že aj život detí z takýchto rodín sa uskutočňuje najmä na území Slovenska (chodia tu do školy, na krúžky, komunikujú takmer stále po slovensky, majú na Slovensku starých rodičov, kamarátov a pod.), existujú súdne rozhodnutia, že obvyklý pobyt dieťaťa je v Rakúsku, resp. v Maďarsku preto, že dieťa býva na území daného štátu,“ hovorí advokátka.

Rovnako problematické je určenie obvyklého pobytu detí vo veľmi útlom veku (približne do roka veku dieťaťa). „Keďže život týchto detí je úplne prepojený so životom matky, obvyklým pobytom dieťaťa je krajina, ktorá je obvyklým pobytom matky. Súdy však v praxi nie vždy túto zásadu rešpektujú,“ dodáva Dobrotková.

Prečítajte si aj články s podobnou tematikou:

https://www.deti.sk/clanok/dieta-ma-pravo-poznat-kulturu-a-identitu-kazdeho-rodica
https://www.deti.sk/clanok/kedy-sa-rodic-dopusta-medzinarodneho-unosu


 

Vydané 2.5.2018 o 12:45
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK, Foto v texte: Matúš Lago
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie