Rozvod, domáce násilie a starostlivosť o dieťa. Pri rozhodovaní o tom, komu súd zverí dieťa do starostlivosti, musí zisťovať aj to, či v rodine nie je prítomná nejaká forma tzv. domáceho násilia. Tým však nie je iba fyzické ubližovanie, ale aj ponižovanie či vydieranie. Dôkazy však hrajú kľúčovú rolu, keďže domáce násilie je zároveň jedným z najčastejších neférových spôsobov boja o deti.

Čo je domáce násilie?

„Za domáce násilie sa nepovažuje iba fyzický útok, ale aj iné správanie násilníka, napr. ponižovanie, vydieranie, sledovanie osoby, vyhrážanie sa a vážne citové vydieranie, izolácia osoby od kamarátov, kolegov alebo príbuzných, odopieranie spánku, prístupu k rodinným financiám a ďalšie. Ohrozovanie bezpečnosti dieťaťa, vyvolávanie strachu, nadmerného stresu či útoky voči osobe dieťaťu blízkej je dôvodom pre obmedzenie až zákaz styku násilníka s dieťaťom – podľa závažnosti domáceho násilia,“ vysvetľuje Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova. Objasňuje širšie problematiku domáceho násilia.

Dôkazy o domácom násilí

Domáce násilie je však nevyhnutné preukázať dôkazmi, v opačnom prípade súd nie je povinný, resp. by vôbec nemal na tvrdenia jedného z rodičov, že je obeťou domáceho násilia, vôbec prihliadať. Žiaľ, dokázať takéto správanie zo strany druhého rodiča nie je jednoduché. Najlepším dôkazom je odsúdenie rodiča – násilníka za takéto správanie v trestnom konaní. Prítomnosť násilia v rodine vie odhaliť aj súdny znalec v rámci konania o starostlivosť o dieťa. Z praxe však môžeme povedať, že fotografie zranení, správy od lekára či svedecké výpovede kamarátov alebo príbuzných nie sú dostatočným dôkazom, pretože zranenia na fotografiách alebo popísané v lekárskych správach mohli vo väčšine prípadov vzniknúť aj inak, ako útokom zo strany manžela/partnera. Ďalším problémom v praxi je, že jednotlivé útoky zo strany násilníka (fyzické útoky, ale aj psychické týranie, odopieranie spánku, odopieranie prístupu k financiám a pod.) polícia zvykne vyšetrovať ako oddelené, nesúvisiace útoky a klasifikuje ich iba ako priestupky, nie ako trestný čin, ktorým sa takéto konanie stáva práve tým, že sa opakuje.

Neférový spôsob boja o deti?

S témou domáceho násilia však súvisí aj čoraz častejšie zneužívanie tejto témy v konaniach o rozvod. Spolu s tvrdením o sexuálnom zneužívaní detí ide v súčasnosti o jeden z najčastejších neférových spôsobov boja o deti, alebo o veľmi efektný spôsob niekoľkomesačného izolovania detí od druhého rodiča. Aj preto súd nemôže bez akéhokoľvek dôkazu konštatovať, že v rodine domáce násilie prítomné je a označiť jedného z rodičov za násilníka, a teda osobu nebezpečnú pre dieťa

Vydané 19.9.2018 o 10:20
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK, Foto portrétu: Matúš Lago
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie