Dohodnúť sa ako dvaja dospelí ľudia – to je prianím väčšiny rozídených párov. Problém nastáva, ak majú obaja rozličnú predstavu o výchove a vzdelávaní dieťaťa. Vtedy súd prihliada na to, čo je najlepšie pre samotné dieťa.

„Súdne spory ohľadom konfliktov rodičov v otázkach výchovy nie sú také časté, ako spory o zverenie dieťaťa do starostlivosti, ale vyskytujú sa. Väčšina sporov sa týka buď finančnej stránky výchovy (napríklad náklady na súkromné vzdelávanie), alebo toho, ako ovplyvní daná výchovná otázka kontakt dieťaťa s rodičom (napríklad v prípade zmeny bydliska dieťaťa). V takýchto konaniach je rozhodujúce, čo je najlepšie pre dieťa. Argumenty rodičov postavené na tom, že im samotným zmena výchovy uľahčí život, nie sú podstatné,“ hovorí Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK. 

Advokátka uvádza niekoľko príkladov

Napríklad, ak dieťa niekoľko rokov navštevuje konkrétnu školu, a potom sa rodič rozhodne presťahovať napríklad do susednej obce a vozenie dieťaťa do školy sa tým sťaží, je vec, s ktorou musí rodič počítať pred presťahovaním sa.

Rovnako, ak dieťa chodí do súkromnej školy, alebo navštevuje finančne nákladné krúžky (hokej, tenis, golf), a po rozvode jeden z rodičov zrazu zistí, že nie je ochotný ďalej tieto krúžky platiť, nie je to dôvodom preto, aby ich dieťa prestalo navštevovať. Preto rozhodnutie, ktoré žiadame od súdu, treba odôvodniť vždy z pohľadu dieťaťa, t. j. ako to dieťaťu prospeje, resp. v čom je súčasná situácia pre dieťa zlá.

Pomerne časté sú spory o to, kde dieťa začne navštevovať škôlku alebo školu, a to v prípadoch, keď jeho rodičia spolu nežijú. Ak je dieťa naviazané na určité prostredie, to znamená, má tam kamarátov, veľa príbuzných, žije tam celý život, súd vyberie dieťaťu školu v tomto obvode. Ak je dieťa v striedavej starostlivosti a je rovnako späté s oboma bydliskami rodičov, t. j. „má dva domovy“, súd môže urobiť aj kompromis a vybrať školu na polceste medzi bydliskami rodičov – aj v tomto prípade by však súd mal najprv skúmať, v ktorej škole sa dieťa bude lepšie cítiť. Neplatí pravidlo, že súkromná škola je automaticky lepšia, ako štátna škola. Pokiaľ rodičmi preferované školy sú riadne zaradené do systému škôl, a teda spĺňajú požiadavky štátneho vzdelávacieho systému, nie je dôvod súkromnú školu uprednostniť pred štátnou.

Na záver je však potrebné uviesť, že takéto spory sú na súdoch spravidla vnímané veľmi negatívne. Začatie sporu ohľadom výchovy je totiž istým obrazom o tom, že rodičia sa nedokážu na ničom dohodnúť, nerešpektujú sa navzájom a nevedia rozlišovať medzi svojimi súkromnými konfliktami a rozhodovaním o výchove dieťaťa. Takýto spor je spravidla aj prekážkou zverenia dieťaťa do striedavej starostlivosti, resp. môže to byť použité ako dôvod jej zrušenia, pretože podmienkou fungovania striedavej starostlivosti je schopnosť rodičov dohodnúť sa aspoň na základných otázkach týkajúcich sa dieťaťa.

Vydané 26.9.2018 o 10:50
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK, Foto portrétu: Matúš Lago
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie