Tehotným ženám a matkám dieťaťa v útlom veku priznáva pracovné právo osobitnú ochranu. Týka sa to však len tých žien, ktoré boli pred tehotenstvom v pracovnom pomere, a teda vykonávali pre zamestnávateľa prácu na základe pracovnej zmluvy. Kedy vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď?

Radí Miroslava Dobrotková, advokátka z  AK Zahradnikova.SK

Viete kedy vás počas materskej nemôžu vyhodiť?

Zákaz výpovede v ochrannej dobe

Od začiatku tehotenstva až do ukončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky platí zákaz výpovede, t. j. žena alebo muž (aj muži môžu nastúpiť na rodičovskú dovolenku) nemôže v tomto období dostať výpoveď. Samozrejme, zákaz výpovede platí iba pre zamestnávateľa, zamestnanec môže dať výpoveď kedykoľvek počas tohto obdobia. Ak dostala žena výpoveď predtým, ako zistila, že je tehotná (alebo ak dostal muž, otec výpoveď pred nástupom na rodičovskú dovolenku) a výpovedná doba by uplynula v tejto ochrannej lehote, pracovný pomer neskončí, teda výpovedná doba neuplynie skôr, ako v posledný deň ochrannej doby, respektíve v posledný deň rodičovskej dovolenky. Opätovne však platí, že zamestnanec môže povedať, že na predlžovaní doby výpovede netrvá a súhlasí aj so skorším skončením pracovného pomeru. Zamestnanec nie je nútený v tomto období pristúpiť ani na skončenie pracovného pomeru z nijakých dôvodov.

Môžu matke zrušiť pracovné miesto?

Tvrdenie zamestnávateľa, že miesto je už obsadené, alebo vôbec neexistuje, prípadne už nie je vhodné pre zamestnankyňu vracajúcu sa z rodičovskej dovolenky, nie je problém zamestnanca, ale zamestnávateľa. Pokiaľ existuje písomné a riadne schválené rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného miesta, môže z organizačných dôvodov dať zamestnankyni výpoveď, ale najskôr v deň jej opätovného návratu do zamestnania s tým, že výpovedná doba bude plynúť v súlade so zákonom, pričom prvý deň výpovednej doby je prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď daná.

Môžu matku preradiť na inú pozíciu?

Ak sa pracovné miesto nehodí pre matku dieťaťa (napríklad ide o prácu, ktorú nesmú vykonávať dojčiace matky a matky detí do veku deväť mesiacov, alebo by práca podľa lekárskeho posudku mohla ohrozovať tehotenstvo alebo materstvo), zamestnávateľ je povinný matku preradiť na inú prácu, ktorá bude vhodná a súčasne umožní matke dosahovať príjem v pôvodnej výške. Preradenie by však malo byť dočasné. Ak tehotná žena alebo matka bez svojho zavinenia po preradení na iné miesto objektívne dosahuje nižší príjem (napríklad preto, lebo pracovné miesto s porovnateľným príjmom jej zamestnávateľ nevie ponúknuť), môže žena požiadať Sociálnu poisťovňu o vyplácanie tzv. vyrovnávacej dávky, ktorá kompenzuje stratu príjmu zamestnankyne. Dávka sa vypláca z nemocenského poistenia a poskytuje sa iba na žiadosť, nie automaticky.

Vydané 19.12.2018 o 13:15
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK, Foto v texte: Matúš Lago
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie