Ktorej matke nezáleží na tom, aby jej deti prospievali, boli zároveň dobrí žiaci, telesne šikovní športovci, slušní k okoliu, obľúbení v kolektíve, zdravo sebavedomí a samostatní? Dajú sa vôbec tieto pojmy skĺbiť, alebo sa ich treba krvopotne učiť? A čo je dôležitejšie?

Múdrosť je zložitá

Pojem sociálne zručnosti definujú vedci ako „situačne špecifické správanie, ktoré má u detí a mládeže v školskom prostredí významné sociálne dôsledky, ovplyvňuje akceptáciu spolužiakmi, obraz seba, školskú úspešnosť a hodnotenie sociálnych zručností inými“.

Vedomosti sú definované ako súbor pochopených a zapamätaných informácií a faktov a súvislostí medzi nimi, zoradených tak, aby vytvárali ucelený obraz o skutočnosti či jave.

Jednoducho povedané, dieťa by malo byť schopné využiť nadobudnuté vedomosti v sociálnych zručnostiach. Tomu sa hovorí múdrosť. Lenže, to je zložité aj pre zrelého dospelého.

Najvyšší, ale v duši dieťa

Medzi sociálne zručnosti patrí kooperácia, asertivita, zodpovednosť, empatia a sebakontrola.

Môj syn na druhom stupni ZDŠ veľmi vyrástol. Ako najvyššieho v škole ho ostatní považovali za prirodzenú autoritu. Lenže on bol v duši neisté a plaché dieťa. Nevedel spolupracovať (kooperovať) so spolužiakmi, lebo si nedôveroval. Stalo sa, že si naňho istá učiteľka zasadla. Presviedčala ho, že je totálne neschopný, a on nedokázal obhájiť svoje vedomosti (chýbala mu asertivita). Z jej strany došlo k neprimeraným telesným trestom, čo rodičom zatajoval. Tak sa bál chodiť do školy, že mal do roka aj šesťkrát angínu. Nevedel za seba prevziať zodpovednosť, jeho telo si „pomohlo“ chorobou. Ako veľmi empatický zle prežíval nespravodlivosť učiteľky aj voči spolužiakom. Keď už bolo šikany zo strany učiteľky priveľa, doma vybuchol, že viac do školy nejde (stratil sebakontrolu).

Nevedel sa „nájsť“

Pravidelne som chodila do školy riešiť tento prípad, a až pohrozenie trestným oznámením na dotyčnú učiteľku malo vplyv na ďalší vývoj. Žiak, ktorý si dobre osvojoval vedomosti, sa v praxi nevedel „nájsť“. V danej situácii boli všetky poznatky nepoužiteľné. Načo mu boli jednotky a dvojky, keď sa nevedel brániť pred neprávosťou, nevedel používať sociálne zručnosti? Pritom doma sme sa mu nikdy nevysmievali, ako robia mnohí nekritickí rodičia, podporovali sme ho vo všetkom, čo robil.

Zmenu prinieslo až ukončenie ZDŠ a štúdium na strednej škole spolu so športovou kariérou. U spolužiakov si získal prirodzený rešpekt a duševne dospel natoľko, že konečne začal rozvíjať svoje sociálne zručnosti. Chcelo to čas.

Čo je viac ako vedomosti

Sociálne správanie a jednotlivé zložky sociálnych zručností nepadnú dieťaťu z neba, učí sa ich výchovou. Ak je však nesúlad medzi výchovou v rodine a kritériami v škole, dieťa má riadne skomplikovaný zdravý vývin. V takom prípade je pre rodiča dôležitejšie učiť ho týmto zručnostiam a tolerovať napríklad horšie známky. S tým súvisí aj častá neschopnosť vynikajúcich žiakov uplatniť sa v bežnom živote.

Ako trojnásobná matka preto tvrdím: najprv vštepené sociálne hodnoty, až potom bazírovanie na vedomostiach. Radšej vychovať zdravo sebavedomého človeka s priemerným prospechom, ako geniálneho úbožiaka. Životná múdrosť je viac ako vedomosti.

Vydané 24.1.2021 o 20:50
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie