Okrem známych rizík vyplývajúcich z nadváhy či cukrovky v tehotenstve, teraz vedci prišli na ďalšiu hrozbu. Zvýšený cukor v tehotenstve má priamy vplyv na vznik astmy v detstve.

Sladené nápoje a džúsy verzus astma

Spojitosť medzi detskou obezitou spôsobenou vysokým príjmom sacharidov a vznikom astmy je už pomerne známa. Teraz však vedci odhalili súvislosť medzi vysokou hladinou fruktózy (ovocného cukru) v krvi. Tá môže ovplyvniť funkciu pľúc spôsobením zápalových procesov.

Štúdia skúmajúca údaje od vyše tisíc matiek a ich detí sa zamerala práve na pitie sladených nápojov a ovocných štiav v prvom a druhom trimestri tehotenstva, zároveň aj na pitný režim ich detí v ranom detstve (približne do 3 rokov).

Prenatálne obdobie a rané detstvo sú kľúčové

Výskyt astmy v neskoršom veku (7 – 9 rokov) museli mať matky potvrdený lekárskou diagnózou a predpísaním liekov.

Zo skúmaných detí malo astmu v tomto vekovom rozpätí potvrdenú 19 % detí a až o 60 % viac detí vo veku 7 – 9 rokov malo astmu v prípade, ak ich matky mali počas tehotenstva vyšší príjem fruktózy, oproti tým, u ktorých experti vyšší príjem fruktózy na základe skúmaných dát nestanovili.

Rovnako aj u detí, ktoré prijímali vysoké množstvá fruktózy v ranom detstve, sa až o 64 percent pravdepodobnejšie vyskytla astma v strednom detskom veku, oproti skupine skúmaných detí, u ktorých vedci vysoký príjem fruktózy neidentifikovali.

Tento výskum otvára priestor pre podrobnejšie preskúmanie vplyvu cukru prijímaného v prenatálnom štádiu na zdravie detí a špeciálne civilizačných chorôb, ku ktorým astma patrí.

Vydané 27.3.2018 o 07:25
Zdroj: Childhood asthma linked to high maternal sugar intake during pregnancy. News Medical: Live Sciences[online]. 2017 [cit. 2017-12-13]. Dostupné z: https://www.news-medical.net/news/20171208/Childhood-asthma-linked-to-high-maternal-sugar-intake-during-pregnancy.aspx
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie