Žena to má vo vzťahu k večnosti lepšie. Čas pôrodu sa spája nielen s onou povestnou „zlatou hodinou“, ale matka vníma aj dotyk nesmrteľnosti. Ukazuje sa, že prvé hodiny po narodení a prvé citové prejavy modelujú dieťa celkom zásadným spôsobom. Tieto okamihy sú tak pre budúci život potomka a jeho kvalitu kľúčové.

Silné slová

OK, nemá sa to. Občas sa tomu ale nedá celkom vyhnúť. Čas spojený s tehotenstvom, a najmä so samotným pôrodom, totiž tvorí tak výrazný a jedinečný emočný zápis do vedomia dieťaťa, že sa dá – s dávkou literárneho zveličenia – označiť aj silnými slovami, ktoré by sa mali užívať citlivo a premyslene: osud, šťastie a zdravie. Práve pohodové tehotenstvo a vyvážený pôrod môžu obsah takýchto slov zapísať do emócií a budúcej kvality života nášho potomka.

O sejbe a úrode

Príroda veci okolo zázraku tehotenstva a pôrodu zariadila už dávno pred nami a sú dokonalé. Prirodzene, isté korekcie doň priniesla civilizácia, veda a kultúra, takže dnes sú tieto procesy špecifickejšie a nastavené v inom režime. Tak, či onak, prvotný, naozaj „čerstvý“ popôrodný kontakt matky a dieťaťa sa nedá ničím nahradiť a jeho miesto v životoch oboch, a následne celej rodiny, býva nezastupiteľné. Odborných dôkazov je v tomto smere stále viac.

Môžeme tu dokonca použiť i nadnesené metaforické spojenie „o sejbe a úrode“... Čo sa v tomto čase rodiaceho sa vzťahu dvoch ľudí a mysle dieťaťa zaseje, to môže zásadne nasmerovať i rozvoj jeho osobnosti. Povedané trochu zjednodušene: čo nám mama a jej láska v tých okamihoch poskytne, to nás bude sprevádzať až k poslednému výdychu.

Mimo čas, mimo priestor

Vďaka jedinečnosti tejto energie sa cez sieť emócií „zapisujú“ do vedomia nevinného drobca kľúčové prvky, ktoré budú ovplyvňovať rast a rozvoj jeho mozgu. Pre odborníkov predstavujú tieto okamihy akýsi „prvý bod obratu“. Dieťa, doposiaľ chránené telom matky a žijúce v súlade s jej rytmom, prichádza na svet, kde mu nikto nič nedaruje, je tu len mama, prípadne rodičia. Aj preto majú byť tieto okamihy „mimo čas a mimo priestor“.

A čo všetko to pre matku a pre dieťa znamená? Pre ten malý živý balíček, ktorý bol vrhnutý do sveta, sú prvé dotyky, hlas a teplo mamy nielen vodidlom, ale aj záchranným pásom. Novorodencovi sa s energiou matky podstatne zlepší zásobovanie kyslíkom, organizmus sa zharmonizuje a dieťa sa po prvom šoku utíši. Jeho mozog začne získavať pozitívne emočné a hormonálne impulzy, čo sa odráža na kvalite fungovania jeho telesných funkcií.

Obrazne povedané, „duša“ dieťaťa si v týchto minútach zapamätá všetko mäkké, dobré, hladké a teplé. Vyhľadáva a naplno si osvojuje pocit bezpečia, istoty a opory. Do tela malého človeka sa tak uvoľňujú pozitívne chemické stimulanty, ako je sérotonín, dopamín či hormóny ako adrenalín.

Naproti tomu organizmus matky zaplavujú vlny oxytocínu, čo je mimoriadne dôležitý hormón produkovaný v hypotalame, teda v mozgu. Vďaka nemu sa podstatne zlepšujú šance na bezproblémové kojenie, ako aj kvalitu mlieka. Dá sa teda konštatovať, že žena, ktorá bude počas tehotenstva alebo v priebehu pôrodu pod stresom, tlakom a emočnou nestabilitou, môže na potomka prenášať časť tejto negatívnej energie. No a s dieťaťom sa tento okamih „odovzdávania“ môže neraz vliecť po celý život.

Po pravde, dnes nie je v bežnej, takpovediac „komunálnej“ pôrodnici celkom možné požadovať, aby dieťa strávilo prvé, najcennejšie minúty nerušene na tele matky. Treba ho predsa umyť, prezrieť, vyšetriť. Lekár a sestry to majú v popise práce. Rodičia, a predovšetkým matka, by sa ale mali snažiť presvedčiť medicínske okolie, že táto „emočná vstupná brána“ je podstatne viac, ako len civilizačný návrat ku koreňom.

Pred nástupom puberty

Ako vidno, usmerniť vývoj novorodenca emočne harmonickým smerom nebýva v tej chvíli práve jednoduché. A keďže byť matkou či rodičmi, je poslaním a náročnou úlohou na celý život, máme šancu urobiť veľa dobrého i v nasledujúcich rokoch. Pred rokmi vypuknutia puberty – zhruba do desiateho – dvanásteho roku – býva dieťa stále tvárne a jeho mozog, či emócie, primerane modelovateľné. Kľúčovým predpokladom však je a ostane, aby v rodine vládla láska, porozumenie a tolerancia, a to na každom poschodí vzťahu.

Dieťa pre svoj zdravý duševný vývoj a prerod na sebavedomého dospelého nepotrebuje ani vzorne uprataný byt, ani špičkový mobil. Podstatnejšie je, aby neustále cítilo podporu svojej rodiny, matky a otca. Ak si na neho a jeho komplexné otázky nenájdeme denne kúsok nerušeného času a nebudeme s ním viesť rovnocenný dialóg, bude jeho, ale i náš budúci život z času na čas zbytočne trpký. A to si predsa ani jedna zo strán nezaslúži...

Vydané 13.1.2019 o 15:50
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie